Aktuality

Advent v pavilonu A

Louňané se během následujícího období mohou těšit na řadu adventních programů v centru města i mimo něj.

Také lounský park zažije adventní náladu. Pavilon A bude mimořádně otevřen v sobotu 7. prosince od 10.00 do 17.00 hodin, a to nejen kavárna, která se zaměří na zimní sortiment, ale především velký sál, kde proběhne adventní akce knihovny ve spolupráci s několika spolky a partnery. Program bude zaměřený na děti i dospělé, zábavu zde najdou celé rodiny.

Nová edice pohlednic

Městská knihovna Louny má od tohoto týdne novou edici pohlednic k prodeji. Cena za kus bude 10 Kč. Prodávat budeme v oddělení beletrie, studovny a kavárně Jeroným od 2. prosince.

HLEDÁME POSILU DO NAŠEHO TÝMU

Městská knihovna Louny vypisuje výběrové řízení na pozici:

 

KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

 

Přihlášky k výběrovému řízení přijímá knihovna do 10. 12. 2019, adresovat k rukám Ondřeje Kunce na adresu Mírové náměstí 1, 440 01 Louny, nebo e-mailem na adresu kunc@mkl.cz.

Přihláška musí obsahovat: profesní životopis a motivační dopis, reference z oboru výhodou.

Výběrové řízení proběhne v 2. polovině prosince 2019.

Nástup na pracovní pozici možný od 1. 1. 2020.

Velmistr Sergej Movsesjan hrál v Lounech

Šachový klub Louny spolu s Městskou knihovnou Louny uspořádal v pavilonu A na Výstavišti šachovou simultánku s mezinárodním velmistrem Sergejem Movsesjanem. Zúčastnili se jí dospělí hráči a mládežníci lounského šachového klubu a šachových klubů z regionu.

Slavkovský les – Krásno a okolí

Bonusová prázdninová exkurze pro studenty Třetího věku

Poslední srpnový týden připravila MKL bonusovou prázdninovou exkurzi pro studenty Třetího věku. Cílem exkurze byl tentokrát Slavkovský les – geomorfologický celek v severní části Karlovarské vrchoviny, a město Krásno. Polovina výpravy navštívila zaniklý cínový Důl Jeroným na území obce Rovná, který se svojí ojedinělou zachovalostí a rozlehlostí řadí mezi nejvýznamnější památky svého druhu v Evropě. Dochovaly se v něm impozantní středověké komory a důkazy dobývacích metod, a to vše v původní podobě. Hlubinná těžba zde probíhala již ve 14. století.

Knihovny mají dnes narozeniny, na té lounské vlaje státní vlajka

Louny, 22. 7. 2019 : Právě dnes si knihovny v celé České republice připomínají století od schválení přelomového dokumentu, zákona o knihovnách. Zákon o veřejných knihovnách obecních byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 s účinností od 30. 7. 1919. Jako přelomová se ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“. Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě.

Národní dotační zdroje

Svaz měst a  obcí a Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly publikaci Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce"

Pohár tří královských měst

Tak to máme konečně za sebou. Po skoro roční přípravě, proběhla včera lounská část Poháru tří královských měst. Takřka stovka modelářů předvedla veřejnosti na 300 plastikových modelů a 150 modelů z papíru. Před papíráky jsme smekli. To už nejsou modely, co známe z ABC. Dnešní papírové stavebnice se od plastikových, ve výsledku, moc neliší.

Dětská scéna Louny 2019

Dětská scéna Louny 2019 (sobota - neděle 26. - 28. dubna 2019) - krajská přehlídka sólových recitátorů Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách.
Je mi jasné, že recitujícím dětem je jedno, kdo je pořadatelem přehlídky. Chtějí se cítit dobře a uvolněně, a aby se jim přednes povedl. Mně však při putování za dětským přednesem napříč republikou připadá zajímavé, jak proměnliví jsou pořadatelé, kteří dětem podmínky pro potkání s přednesem připravují. Například v Českém Krumlově se sice recitovalo v  historických prostorách knihovny, ale nadšenci, kteří vše zajišťovali, byli pracovníky Domu dětí a mládeže, včetně pana ředitele, který akci velmi mile a zasvěceně zahájil. V Olomouci zase převážná organizační tíž ležela na bedrech pedagožek ze ZUŠ, nutno však uznat, že i pracovník DDM byl přítomen a vykonával potřebné úkoly, převážně finančního charakteru. V Pardubicích jsem zato nikoho z DDM za dlouhá léta, kdy mám možnost dětská recitační setkávání navštěvovat, nepotkala (vím však, že zajišťuje okresní kola, na krajských se podílejí zřejmě jen finančně), o vše se stará, též obětavě, Krajská knihovna v Pardubicích oddělení regionálních a kulturních služeb. Musí přitom hledat a využívat cizí prostory, knihovna sama vhodné nemá.

Od divadla k přednesu

Od pátku 26. 4. do neděle 28. 4. hostila Městská knihovna Louny krajskou přehlídku dětského divadla společně s krajskou přehlídkou dětských recitátorů pod názvem Dětská scéna 2019. Mladí divadelníci měli možnost představit svůj um v prostorech pavilonu A na lounském výstavišti. Celkem se divákům předvedlo devět souborů. Všechna představení byla originální a osobitá. 

Fotografická soutěž Poohří vaším objektivem

Touláte se Dolním Poohřím? Pak nezapomeňte na svých cestách fotit! Od jara do podzimu potrvá už pátý ročník fotografické soutěže Poohří vaším objektivem. Nekrásnější snímky se pak objeví na kalendářích pro rok 2020.

12. ročník masopustního průvodu

Oslavy letošního masopustu jsou již za námi. Také Městská knihovna Louny se do nich aktivně zapojila. V pondělí 4. 3. připravila pro mladší školáky dopolední program s názvem Hody, půsty, masopusty. Masopustní masky, písař, turek, kat a střapáč, jim zajímavou formou přiblížily původ a zvyky, které se vážou k této tradiční lidové zábavě. Beseda byla doplněna snímky různých masek a aktivit, které můžeme vidět právě během masopustu. Závěrem si pak děti vyrobily maškarní škrabošky, aby se tak připravily na úterní masopustní průvod městem, který jako každoročně uspořádala Městská knihovna Louny ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, Městem Louny, spolkem Lounští Lounským, Spolkem paní, dam a dívek a lounskou farností.

Den s audioknihou 24. ledna

Městská knihovna Louny se pravidelně již několik let zapojuje do celostátní akce „Den s audioknihou“. I letos bude 24. ledna v knihovně připravena aktivita pro děti i dospělé. Ve vestibulu knihovny bude na tento den „otevřeno“ hudební oddělení s ukázkou všeho, co nabízí.

Plán akcí na rok 2019

Vážení čtenáři a návštěvníci akcí knihovny,

na stránce Plán akcí na rok 2019 najdete rozpis pro jednotlivé měsíce. Pro případné změny v termínech akcí sledujte pravidelně na obvyklých informačních kanálech Městské knihovny Louny, Klub(ovny) Luna a Parku Louny.

Změna programu vyhrazena.

 

MKL městskou knihovnou roku 2018 ve své kategorii

Celá knihovnická obec se sešla v úterý 9. října v Zrcadlové kapli Národní knihovny na slavnostním předávání cen Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“ – pro knihovny v malých obcích – a SKIP, který uděluje cenu „Městská knihovna roku 2018“ – pro knihovny působící ve městech, která mají 5 000 a více obyvatel.  Obě ceny se udělují k ohodnocení dlouhodobých zásluh za rozvoj knihovnictví a mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nová výstavka v knihovně představuje lidi, kteří se nebáli postavit minulému režimu

Příběhům obyčejných lidí, které výrazným způsobem postihlo bezpráví komunistického režimu, se věnuje výstava s názvem Z místa, kde žijeme 2017. Portréty dvanácti statečných pamětníků, kteří se nebáli režimu aktivně postavit, a pak byli vězněni, vyhazováni z práce nebo jinak perzekuováni, jsou od závěru září umístěny v galerii Městské knihovny Louny.

S knížkou do života

V letošním roce se Česká republika připojila k mezinárodnímu projektu „Bookstart“. Ten již řadu let probíhá cca ve 20 zemích světa.

Změna výpůjční doby pro rezervované dokumenty

Vážení čtenáři,

aby se k Vám dostaly rezervované novinky dříve, vejde od 1. července 2018 v platnost změna Knihovního řádu MKL týkající se výpůjční doby pro rezervované dokumenty.

Knihovna - věc veřejná

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR
a Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
vás srdečně zvou na veřejnou panelovou diskuzi

Knihovny dětem

Knihovna, knihovnice a knihovníci, děti, knížky a prima nálada – tak by se dala popsat Medzinárodná prehlieadka knižničných podujatí pre děti a mládež v Popradě. Akci organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešově.

GDPR v MKL - nové dokumenty

Pro uživatele Městské knihovny Louny jsme připravili od 25. května 2018 některé nové dokumenty, které souvisí s účinností nového Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé jako GDPR.

První Burza psychosociálních služeb v Lounech

Dne 27. 2. 2018 se v prostorách Městské knihovny Louny uskutečnila Burza psychosociálních služeb v Lounech. Burzu pořádala lokální síťařka pro ORP Louny Bc. Monika Křenková, z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí “Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Na burze se 12 psychosociálních služeb prezentovalo pracovníkům mateřských, základních a středních škol. Cílem setkání bylo získání přehledu o dostupných službách, které by školní pracovníci využili při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, na něž se projekt zaměřuje. Jednotlivé organizace představili školám své služby a nastínily jim možnosti spolupráce. Školy tak měly možnost poznat dostupné služby v lokalitě, získat potřebné informace, kontakty a nastartovat vzájemnou spolupráci.

Setkání starostek a starostů obcí našeho regionu v MKL

V úterý 23. ledna se v Městské knihovně Louny sešli starostky a starostové obcí našeho regionu, kde jsou místní lidové knihovny a kde Městská knihovna Louny jako jedna z osmi pověřených knihoven Ústeckého kraje zajišťuje poradenskou a konzultační činnost. Pod Městskou knihovnu Louny patří 25 místních lidových knihoven s 8 pobočkami a 4 profesionální knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry).

Spolek Lounští Lounským vydává veselou knížku Sláma v botách

Humor, zahrada, recepty, život – tak zní podtitul humorné knížky Sláma v botách, kterou tento čtvrtek vydává spolek Lounští Lounským s přispěním Městské knihovny Louny. Autorkou knižní novinky je lounská rodačka, maminka a zahradnice Veronika Kyčera Kučerová, která historky „ze zahrady a kuchyně“ již několik let publikuje na internetové stránce slamavbotach.cz.