Aktuality » Závěrečná exkurse studentů a studentek předmětu Církevní řády

Závěrečná exkurse studentů a studentek předmětu Církevní řády

Ve středu 7. června 2023 navštívilo více než 30 účastníků a účastnic klášter sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. Sraz byl v 10 hodin u vchodu do kláštera, kde nás očekávala paní kostelnice s příslušnými klíči.

Prohlídka zahrnovala nejen hlavní kostelní loď, ale také další prostory: gotickou chodbu mezi lodí a sakristií, gotickou sakristii, nejstarší část kláštera – kapli sv. Doroty, gotickou kapitulní síň. V ambitu byli účastníci upozorněni na náhrobní desku renesanční básnířky Alžběty Westonie, mj. nevlastní dcery proslulého alchymisty Edvarda Kellyho. Na závěr byla nabídnuta prohlídka klášterní knihovny nalézající se v prvním patře a přístupná pouze po strmých točitých schodech ze 14. století. Navzdory všem obtížím tam vylezli téměř všichni.

Exkursi ochotně umožnil převor kláštera P. Juan Provecho, jemuž náleží naše poděkování. Studenti a studentky si tak mohli v praxi ověřit to, co bylo teoreticky probíráno na přednáškách.

 

PhDr. Karel Mareš

 

Fotogalerie - Veronika Konvalinková