Druhý věk

Druhý věk

MKL řadu let působí v oblasti profesního vzdělávání, především zaměstnanců v kultuře, a to v rámci Drsného Severu (SKIP – profesní komora – Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Se vzděláváním má dlouholeté zkušenosti, navíc mnozí zaměstnanci mají pedagogické vzdělání vysokoškolské úrovně.

Školní rok 2023/2024 bude tedy prvním rokem Druhého věku! Knihovna nabídne pilotně 4 předměty a představí 4 lektory. Čtyřka byla symbolickým číslem i ve Třetím věku (první školní rok v roce 2006 začínal stejně).

Pro zájemce se otevře předmět výtvarný ateliér, toho se ujme Jitka Andrlová. Ateliér nabídne možnost svobodné tvorby pod vedením zkušené lektorky – výtvarnice a pedagožky. Jitka Andrlová bude lektorkou i dalšího předmětu tajemství Loun, na základě materiálu, který Jitka Andrlová vytvořila v rámci projektu Tajemství Loun první republiky, propojí historii Loun se současností. Film bude společným seminářem Kateřiny Suché a Dagmar Kučerové, které se rozhodly pro tandemové vyučování s prvky osobnostně sociálního rozvoje. Film hraný, dokumentární, současný, tříbení pohledů a rozborové semináře. Novou sborovnu doplní lektor Martin Vaňo, který přináší neotřelý pohled na umělou inteligenci.

Druhý věk mohou zájemci navštěvovat každé pondělí od 17.30 do 19.30, v každém semestru proběhnou 4 semináře daného předmětu. Podmínkou je platná registrace do knihovny, poplatek za předmět a semestr činí 450 Kč. Zájemci NEMUSÍ navštěvovat všechny předměty. Prioritně je projekt určen lidem PRODUKTIVNÍHO věku, tedy těm, kteří ukončili vzdělání středoškolské či vysokoškolské, a chodí do zaměstnání. Jiné podmínky nejsou, studenti nebudou konat přijímací řízení, nebudou absolvovat testy. Nicméně pro získání diplomu je nutná nadpoloviční docházka do jednotlivých předmětů.