Knihovny regionu

Knihovny regionu

Městská knihovna Louny (MKL) patří mezi jednu z osmi pověřených knihoven Ústeckého kraje. Spadá pod ni 34 místních lidových knihoven a 4 profesionální knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry).

Pověřená knihovna zajišťuje poradenskou a konzultační činnost, plány, rozbory, pomoc při statistice, pomoc při revizích fondu, vzdělávání knihovníků, semináře, porady, vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna pověřená regionální funkcí se podílí také na tvorbě a distribuci tzv. výměnného fondu. To vše je definováno v knihovním zákoně č. 257/2001 sb. Financování regionální funkce knihoven zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Cílem regionálních funkcí je zaručit dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům ve všech místech republiky v souladu s oborovými standardy.Informace pro knihovníky pro rok 2018

Rozvoz knih:

(Časy jsou orientační)

OKRUH 1: 19. února, 4. června, 10. září, 10. prosince 2018

Knihovna Příjezd 
Vršovice 8.10
Černčice 8.30
Obora 8.50
Blšany 9.20 
Veltěže 10.00
Radonice 10.25
Pátek 10.40
Stradonice 11.10
Černochov 11.30
Koštice 13.00
Libčeves 13.30
Chožov 13.55

 


OKRUH 2: 20. února, 5. června, 11. září, 11. prosince 2018

Knihovna Příjezd
Dobroměřice 8.05
Lenešice 8.30
Holedeč 9.25
Měcholupy 9.50
Kryry 10.30
Liběšice 12.15
Tuchořice 13.00
Markvarec  13.30
Hřivice 13.45
Jimlín 14.15
Zeměchy 14.30

 


OKRUH 3: 21. února, 6. června, 12. září, 12. prosince 2018

Knihovna Příjezd
Hřivčice 8.15
Peruc 8.30
Telce 9.05
Pan. Týnec 9.30
Žerotín 9.45
Nová Ves 10.00
Vinařice 10.30
Ročov 12.00
Pnětluky 12.45
Zbrašín 13.15
Líšťany 13.35
Cítoliby 14.00
 

Kontaktní osoba pro knihovníky MLK:

Ilona Konířová - metodička
E-mail:
konirova@mkl.cz    Mobil: +420 731 855 902