Knihovny regionu

Knihovny regionu

Městská knihovna Louny (MKL) patří mezi jednu z osmi pověřených knihoven Ústeckého kraje. Spadá pod ni 34 místních lidových knihoven a 4 profesionální knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry).

Pověřená knihovna zajišťuje poradenskou a konzultační činnost, plány, rozbory, pomoc při statistice, pomoc při revizích fondu, vzdělávání knihovníků, semináře, porady, vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna pověřená regionální funkcí se podílí také na tvorbě a distribuci tzv. výměnného fondu. To vše je definováno v knihovním zákoně č. 257/2001 sb. Financování regionální funkce knihoven zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Cílem regionálních funkcí je zaručit dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům ve všech místech republiky v souladu s oborovými standardy. 

Kontaktní osoba pro knihovníky MLK:

Ilona Konířová - metodička
E-mail:
konirova@mkl.cz    Mobil: +420 731 855 902