Knihovna » Spolek paní, dam a dívek

Spolek paní, dam a dívek

Spolek paní, dam a dívek vznikl v Městské knihovně Louny v říjnu 2007. V rámci týdne knihoven měla proběhnout beseda s profesionálním kuchařem a autorem několika kuchařek, panem Vašákem. Z besedy však na poslední chvíli sešlo, a proto se musel pro návštěvnice připravit náhradní program. Vzniklo tak první setkání nad recepty, které mělo takový úspěch, že proběhlo další i s ochutnávkou jídel a přítomné dámy navrhly, ať se setkávají pravidelně,
a to jako Spolek paní, dam a dívek. Všechny dámy ze spolku jsou také členkami občanského sdružení Lounští Lounským. Spolek paní, dam a dívek se snaží dětem i dospělým přiblížit naše české tradice. Pro děti se každý rok pořádají Vánoční dílny, Velikonoční dílny a tradiční masopust s průvodem a masopustním pohoštěním. Dámy ze spolku vydaly 3 kuchařky (Kuchařku vyzkoušených receptů, Velikonoční kuchařku a Letní kuchařku). Činnost spolku se netýká pouze tradic a vaření ale i jiných aktivit, např. ručních prací. Probíhají různé výtvarné dílny (patchworkové dílny, zdobení textilu, výroba šperků, pletení z papíru atd.). Dámy také pořádají různé výstavy a zapojují se do různých projektů (např. Zelený koberec pro Afghánistán).

 

KRONIKA SPOLKU

Seznam členek

Stanovy Spolku paní, dam a dívek ve formátu PDF

 

Článek a audionahrávka o spolku na Českém rozhlasu SEVER

Zúčastnili jsme se II. ročníku Ovocnářské výstavy v Žatci