Knihovna

Knihovna

Městská knihovna Louny je příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Louny. Knihovna je vzdělávacím, kulturním, informačním a setkávacím centrem ve městě a je zcela bezbariérová. Před knihovnou je umožněné parkování majitelům vozidel se známkou pro tělesně postižené. Má pět oddělení (studovnu, oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, hudební oddělení a oddělení pro děti a mládež) a pobočku v Domově pro seniory. Knihovna půjčuje českou i cizojazyčnou literaturu, periodika, CD, DVD, BD, MC a LP, pořádá knihovnické lekce, řadu vzdělávacích a kulturních akcí a další zajímavé projekty (Třetí věk). Návštěvníci mají k dispozici studijní místa s připojením na internet a on-line katalogy. Podle statistických údajů k 31. 12. 2013 má knihovna ve svém fondu 149 395 knihovních jednotek (z toho 50 190 naučné literatury, 61 575 beletrie, 13 214 CD, 2 224 DVD...), dále má 4184 registrovaných uživatelů (z toho 1352 dětí do 15 let). MKL v roce 2013 navštívilo 149 843 návštěvníků. MKL patří mezi jednu z osmi pověřených knihoven Ústeckého kraje. Spadá pod ní 32 místních lidových knihoven a čtyři profesionální knihovny. Při knihovně pracuje občanské sdružení Lounští Lounským, jehož veškerá činnost je úzce spjata s MKL a které se také zabývá vydavatelskou činností.


Knihovna je partnerem projektů „Rekonstrukce kulturního domu Zastávka“, r. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01018 a „Zelené náměstí“, r. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01016, podpořených z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Rekonstrukce kulturního domu Zastávka

Zelené náměstí