Aktuality » MKL městskou knihovnou roku 2018 ve své kategorii

MKL městskou knihovnou roku 2018 ve své kategorii

Celá knihovnická obec se sešla v úterý 9. října v Zrcadlové kapli Národní knihovny na slavnostním předávání cen Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“ – pro knihovny v malých obcích – a SKIP, který uděluje cenu „Městská knihovna roku 2018“ – pro knihovny působící ve městech, která mají 5 000 a více obyvatel.  Obě ceny se udělují k ohodnocení dlouhodobých zásluh za rozvoj knihovnictví a mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již podeváté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2018. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Soutěž měla dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Dvě nejlepší knihovny z každé velikostní kategorie postoupily do druhého kola. Odborná komise navštívila celkem 8 knihoven a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Slavnostní akce se zúčastnili i zástupci Městské knihovny Louny, aby převzali cenu v kategorii měst od 10 001 do 20 000 obyvatel – „Zvláštní ocenění za rozšíření služeb o nové komunitní aktivity„. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i Městským a Obecním úřadům.

Městská knihovna Louny děkuje všem svým čtenářům, zřizovateli a příznivcům za podporu.

 

Ilona Konířová

 

Více k ocenění např. na stránkách SKIP nebo České televize.