Aktuality » Chvála ruční práci

Chvála ruční práci

Studentky Třetího věku Městské knihovny Louny oboru Tradiční slovanská výšivka společně se členkami Spolku paní, dam a dívek při téže knihovně navštívily výstavu Chvála ruční práci ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

Výstavou obě skupiny provázela kurátorka výstavy paní Božena Franková, která hned v úvodu připomněla vzájemnou blízkost obou měst i podobnost ručních prací vznikajících v minulém i předminulém století v našich regionech.  K jednotlivým exponátům i technikám použitým k jejich tvorbě pak poskytla zasvěcený výklad. Studentkám i členkám spolku se výstava velmi líbila a domů odjížděly s inspirací pro další vlastní rukodělnou tvorbu.

 

Jitka Andrlová, MKL