Aktuality » Třetí věk - obnovení výuky

Třetí věk - obnovení výuky

Milé studentky a studenti,
na základě rozhodnutí vlády mohou knihovny za dodržení dostatečné vzdálenosti mezi lidmi a přísných hygienických podmínek opět organizovat vzdělávací a kulturní akce. Brány projektu Třetí věk se pro Vás po 2 měsících opět otevírají. Předměty se budou postupně obnovovat od 25. května. Nové rozvrhy s náhradními termíny výuky najdete pod odkazem dole v článku.

 


HYGIENICKÉ PODMÍNKY

 

 • vstup povolen pouze s rouškou nebo zakrytími ústy a nosem
 • čtenáři dbají bezpečných rozestupů 2 metrů – proto přesun některých předmětů do větších prostor
 • při vstupu do knihovnických prostor jsou studenti povinni podstoupit aplikaci dezinfekce na ruce

 


ZMĚNY V PROSTORECH

 

 • většina předmětů přesunuta do větších prostor
 • některé předměty z kongresového sálu přesunuty do pavilonu A lounského výstaviště (POZOR - DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU PARKU. Nejbližší parkování za 7. ZŠ směr zahrádky nebo u koupliště.)
 • některé předměty z ateliéru přesunuty do kongresového sálu
 • některé předměty z malého sálu přesunuty do ateliéru
 • některé předměty přesunuty do exteriéru (tai-chi, tělocvičení, malba, kresba, keramika)
 • pedig přesunutý do Klub(ovny) Luna

 


ZMĚNY V ČASECH (DNECH) VÝUKY A FREKVENCI PŘEDMĚTŮ

 

 • některé skupiny byly přesunuty nejen datumově, ale i časově tak, aby se studentům výuka nekryla
 • některé předměty nají rozloženou výuku do konce června, některé předměty zasahují do 1. týdne v červenci, některé předměty se doučí v září
 • z důvodu pravidelné dezinfekce prostor a dostatečného času pro přesun studentů změna času výuky odpoledního bloku z 13:00 na 13:30 hodin
 • z důvodu pravidelné dezinfekce prostor a dostatečného času pro přesun studentů změna času výuky jazyků z 1 hodiny na 45 minut
 • věda a technika (VT) – kratší frekvence hodin
 • angličtina (skupina AJ 2) – změna času výuky z 9:00 na 11:00 hodin
 • němčina (skupina NJ 1) – změna dne z úterý na čtvrtek a času výuky z 11:00 na 10:00 hodin
 • němčina (skupina NJ 2) – změna dne z úterý na čtvrtek a času výuky z 10:00 na 12:00 hodin
 • mezinárodní vztahy (MVZ 1-2) – změna dne z pátku na čtvrtek a času výuky z 13:00 na 9:30 hodin, kratší frekvence přednášek
 • historie všeho (HIS) – kratší frekvence přednášek
 • drátování (DRA) – kratší frekvence přednášek
 • hospodyňka (HOS) – kratší frekvence přednášek
 • kreativní fotografie (KRF) – změna dne z pátku na čtvrtek
 • kresba, malba, keramika (KMK) – kratší frekvence přednášek

 


ZMĚNY V ROZDĚLENÍ STUDENTŮ DO SKUPIN

 

 • o novém rozdělení do skupin budou studenti informováni e-mailem nebo SMS zprávou
 • psychologie (PSY) – sloučení 2 skupin do 1
 • tělocvičení (TV) – sloučení 2 skupin do 1
 • tai-chi (TAI) – sloučení 2 skupin do 1
 • dějiny umění (DU) – sloučení 3 skupin do 2
 • kresba, malba, keramika (KMK) – sloučení 3 skupin do 2

 


ODLOŽENÉ PŘEDMĚTY

 

 • některé předměty a jejich náhradní termíny přesunuty až do ZS 2020/2021
 • retro (RET)
 • českopis-Praha (ČES-PHA)
 • moderní dějiny (MOD) – celý letní semestr

 


PŘEDMĚTY V ŘEŠENÍ

 

 • předměty, u kterých ještě není přesně dohodnut systém náhradních termínů, termíny budou upřesněny do 24.5.
 • dějiny regionu (DĚJ) další termíny
 • svět médií (MED) – další termíny

 

ROZVRHY HODIN - NOVÉ TERMÍNY