Třetí věk » Předměty

Předměty

Do prvního ročníku se v září 2006 přihlásilo celkem 42 studentů, kteří si vybírali ze čtyř základních předmětů (vlastivěda, věda a technika, umění tady a teď a dějiny umění). Během realizace projektu se nabídka předmětů postupně rozrůstala. V dalších ročnících přibyly přírodní vědy, literatura, badatelská dílna, biologie, zeměpis či dendrologie.

Devatenáctý školní rok (2024/2025) nabídne v pěti ročnících svým studentům 33 (!) studijních předmětů. Nabídka je opravdu komplexní, studenti mohou vybírat z oblastí geografické, filozofické, umělecké, filologické, technické či přírodovědecké. Každoročně se spektrum přednášek a seminářů rozšiřuje jak o předměty, které v nabídce zůstanou i do dalších let, tak o ty, které jsou pouze jedno- či dvousemestrální.