Třetí věk » O projektu

O projektu

 1. Úvodem
 2. Základní metody
 3. Cíle projektu
 4. Cílová skupina
 5. Důvody projektu
 6. Časový harmonogram
 7. Studijní obory
 8. Personální zajištění

 

 

Úvodem:

Projektem Třetí věk se rozumí vzdělávací cyklus řadící se do programu celoživotního vzdělávání. Organizátorem je od jeho zahájení v roce 2006 Městská knihovna Louny. Projekt se snaží zvyšovat kvalitu života, zaměřuje se na mnohdy sociálně vyloučenou skupinu lidí, přispívá k dlouhodobě soběstačnému životu seniorů. Program využívající jinakosti jako principu rozvoje osobnosti přináší mimo jiné i nový princip dobrovolnictví, nejen ze strany lektorů, ale i frekventantů, kteří vykonávají dobrovolnickou práci pro knihovnu.

 

[nahoru]

 

Základní metody:

 • přednášky
 • interaktivní semináře
 • práce a výzkum v terénu
 • tvorba v ateliérech
 • vlastní příprava seminářů pro spolužáky

 

Vzdělávání je koncipováno běžným členěním na semestry. Od druhého ročníku frekventanti sami připravují některé lekce pro své spolužáky a pro studenty nižších ročníků. Studenti ateliérů získávají zpětnou vazbu své tvorby prostřednictvím výstav, přehlídek a projektů. Vysoká odbornost je zajištěna výběrem prestižních lektorů.

[nahoru]

 

Cíle projektu:

 • kvalitní náplň volného času
 • možnost seberealizace
 • rovný přístup ke vzdělání pro všechny sociální a věkové skupiny
 • podpora myšlenky, že i stáří může být velmi příjemným obdobím života
 • socializace opuštěných seniorů
 • rozvoj duševního života

[nahoru]

 

Cílová skupina:

 • střední - starší generace
 • lidé jakéhokoli vzdělání a předcházejícího zaměstnání
 • Lounští i přespolní

[nahoru]

 

Důvody projektu:

Městská knihovna Louny se snaží o postupnou transformaci v multifunkční zařízení. Veřejná knihovna má šanci na příznivý vývoj tehdy, nabídne-li bohatý a smysluplný program pro širokou veřejnost. Značnou část klientů (téměř 50%) tvoří právě střední a starší generace, která vzdělání a osobnostní rozvoj vnímá jako součást svého života.

V našem městě není jiná instituce, která by se celoživotním vzděláváním systematicky zabývala. Prostředí knihovny je sociálně bezpečné a je zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb.

Předcházející ročníky projektu prokázaly potřebnost, zájem i oblibu. Očekáváme udržitelnost projektu v dlouhodobém horizontu. Na základě demografického vývoje populace je prokazatelné narůstající procento seniorů a prodlužující se délka aktivního života. Očekáváme další spolupráci organizací i soukromých subjektů a vzrůstající počet dobrovolníků-lektorů. Studenti projektu berou svoji účast jako velmi prestižní záležitost, pro rozvoj sebevědomí a soběstačnost má maximální význam.

[nahoru]

 

Časový harmonogram:

"Středa je náš den!" Motto, kterým se řídil projekt Třetí věk v prvních letech své existence v současné době již tak zcela neplatí. Středa sice zůstala hlavním vyučovacím dnem, ale z důvodu velké oblíbenosti mezi veřejností a tím pádem i nárůstu studentů a nabízených předmětů se rozložilo studium téměř do celého týdne podle následující tabulky:

 

[nahoru]

 

Studijní obory:

 • angličtina
 • biologie (v současné době není obor nabízen)
 • blogování
 • českopis
 • českopis - Praha
 • dějiny každodennosti (v současné době není obor nabízen)
 • dějiny náboženství (v současné době není obor nabízen)
 • dějiny regionu
 • dějiny umění
 • dendrologie (v současné době není obor nabízen)
 • divadelní toulky (v současné době není obor nabízen)
 • divadlo
 • dokumentem ke vzdělání (v současné době není obor nabízen)
 • duchovní Evropa (v současné době není obor nabízen)
 • evropis
 • film (v současné době není obor nabízen)
 • filosofie (v současné době není obor nabízen)
 • francouzština
 • geologie (v současné době není obor nabízen)
 • historie všeho (v současné době není obor nabízen)
 • hospodyňka
 • hudební historie (v současné době není obor nabízen)
 • kapela (v současné době není obor nabízen)
 • kreativní fotografie
 • kresba, malba, keramika
 • kulturní dějiny (v současné době není obor nabízen)
 • literatura a divadlo
 • matematika (v současné době není obor nabízen)
 • mateřský jazyk slovem i písmem (v současné době není obor nabízen)
 • mediální gramotnost (v současné době není obor nabízen)
 • mezinárodní vztahy (v současné době není obor nabízen)
 • mistři detektivní prózy
 • moderní dějiny 20. století
 • myslivost
 • němčina
 • od gramatiky k románu (v současné době není obor nabízen)
 • podivuhodné příběhy (v současné době není obor nabízen)
 • politologie (v současné době není obor nabízen)
 • pravopis (v současné době není obor nabízen)
 • retro - rodinné stříbro
 • ruční práce (v současné době není obor nabízen)
 • Senior Melody
 • svět médií
 • světopis
 • španělština
 • tai-chi
 • tělocvičení
 • trénování paměti
 • tvůrčí psaní (v současné době není obor nabízen)
 • úvod do genealogie
 • úvod do výtvarné kultury (v současné době není obor nabízen)
 • věda a technika
 • vlastivěda (v současné době není obor nabízen)
 • výtvarný ateliér (v současné době není obor nabízen)
 • základy práva (v současné době není obor nabízen)
 • Zdeněk Sýkora v souvislostech
 • zeměpis (v současné době není obor nabízen)

 

Obory se cyklicky střídají, tzn. že studenti mohou absolvovat všechny předměty v daném ročníku. Do studia nelze vstupovat v průběhu semestru či přestupovat z ročníku do ročníku. Studium probíhá jako pětiletý cyklus, po řádném absolvování je možné pokračovat cyklem novým, tedy nastoupit opět do prvního ročníku a vybrat si z nové nabídky předmětů. Jednotlivé obory si studenti vybírají na začátku zimního či letního semestru.

[nahoru]

 

Personální zajištění:

Pro kvalitativní rozvoj je především nutné zaměření na lektorský tým. Metodické plány, výběr lektorů, provázanost jednotlivých oborů a motivace je úkolem garantů projektu - převážně personálu MKL. Lektorský tým, jenž je pod vedením supervizorky projektu Mgr. Dagmar Kučerové, pracuje na vhodných metodách a vlastním rozvoji.

 

Lektoři:

 

[nahoru]