Třetí věk » Lektoři

Lektoři

Od počátku své realizace byl lektorský tým pečlivě vybírán a složen z externích odborníků a interních zaměstnanců knihovny. Externisté byli a jsou v tomto případě vybíráni z místních kulturních a vzdělávacích institucí, jako jsou zaměstnanci Oblastního muzea Louny nebo Státního okresního archivu Louny nebo členové učitelského sboru Gymnázia Václava Hlavatého.