Třetí věk » Předměty » Angličtina

Angličtina

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku rozdělený do úrovní.

 

Lektor:

Vojtěch Petržilka

 

Anotace:

Cílem semináře je naučit se nejdůležitější slovíčka a fráze. Konverzace je součástí každé hodiny. Lektor studenty naučí používat gramatiku a slovní zásobu v praxi. Kurz je zaměřen na situace, které vás mohou potkat v běžné komunikaci. Výuka probíhá v přátelské atmosféře a lektor se každému individuálně věnuje. Tempo výuky je přizpůsobeno studentům. Důraz je kladen na konverzaci a praktické využití získaných znalostí. Celým kurzem studenty provede přehledná učebnice, ve které najdou názorně vysvětlenou gramatiku a slovní zásobu pro všechna probíraná témata. Veškerý anglický text je v češtině.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x týdně
 • délka semináře: 1 hodina
 • rozsah předmětu: neomezeně
 • předmět napříč ročníky rozdělený do 5 úrovní podle počtu přihlášených
 • úrovně: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí
 • maximální kapacita v jednotlivých skupinách: 15 studentů
 • rozvrh

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé úrovně:

začátečníci

 • základy gramatiky, fonetika, jednoduchá slovní spojení a věty, tvorba slovní zásoby
 • poslech písní v anglickém jazyce, poslech krátkých textů namluvených rodilým mluvčím
 • reakce na jednoduché otázky, filmy v anglickém jazyce

 

mírně pokročilí

 • rozvíjení znalostí z minulého roku, tvoření delších slovních spojení a vět v přítomném, minulém a budoucím čase
 • poslech písní a překlad textů, filmy v anglickém jazyce, poslech delších textů namluvených rodilým mluvčím
 • jednoduchá konverzace

 

středně pokročilí

 • rozvíjení znalostí z předešlých let, tvorba vlastních textů (např. vyprávění) v přítomném, minulém, a budoucím čase; předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas
 • poslech písní a překlad textů, filmy v anglickém jazyce, poslech delších textů namluvených rodilým mluvčím
 • složitější gramatické jevy, idiomy, slang, překlady článků, konverzace

 

pokročilí

 • rozvíjení znalostí z předešlých let, tvorba vlastních textů (např. vyprávění) v přítomném, minulém, a budoucím čase; předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas
 • poslech písní a překlad textů, filmy v anglickém jazyce, poslech delších textů namluvených rodilým mluvčím
 • složitější gramatické jevy, idiomy, slang, překlady článků, konverzace, lekce vedeny převážně v angličtině

 

Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.