Třetí věk » Předměty » Španělština

Španělština

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektorka:

Věra Neubertová

 

Anotace:

  • Cílem semináře je naučit se základní slovní zásobu a hlavní gramatické jevy. Součástí každé hodiny je konverzace na každodenní témata. Tempo výuky je přizpůsobeno studentům. Celým kurzem studenty provází kvalitní učebnice Aventura s česky vysvětlenou gramatikou. Součástí učebnice je CD s poslechovými cvičeními.

  • U nově přihlášených studentů se předpokládá alespoň základní znalost jazyka.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x týdně
  • délka semináře: 1 hodina
  • rozsah předmětu: 5 let
  • úrovně: začátečníci
  • maximální kapacita ve skupině: 15 studentů
  • rozvrh

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé úrovně:

  • Rozvíjení znalostí z předchozích dvou let. Naučit se používat složitější slovní zásobu a gramatické jevy v běžném životě. Rozvíjet schopnost komunikovat v přítomném čase, naučit se používat čas minulý a budoucí. Rozvíjet schopnost vyprávět zážitky, popisovat osoby, předměty i místa.

 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.