Aktuality » Křesla pro hosty v MKL

Křesla pro hosty v MKL

Přenést se do života obyvatel v Lounech v době 1. republiky se jeví jako naprosto nesplnitelný a nerealizovatelný úkol. A přece! Nemožné se stalo skutečností a tohoto úkolu se ujala Jitka Andrlová, knihovnice Městské knihovny Louny. V rámci výuky studentů Třetího věku, který probíhá již 16. rokem v knihovně, vyučuje předmět Louny v době první republiky a o tento předmět je mezi studenty a studentkami mimořádný zájem.

Snad proto zpracovala i návrh celoročního projektu městské knihovny pod názvem „Tajemství 1. republiky“ a postavila se do čela realizačního týmu při jeho složité realizaci. S některými dílčími úkoly je jí nápomocná spolupracovnice Věra Benešová, také knihovnice městské knihovny, v rámci předmětu Třetího věku Badatelna.

Postupně se v rámci projektu studenti a studentky setkají s 10 Křesly pro hosta, kdy do dvou připravených křesel usednou vždy pozvaní hosté, kteří budou, prostřednictvím svých vzpomínek či dostupných historických informací, besedovat nejen o době 1. republiky v Lounech, na dané téma. A věřte, že je to úkol opravdu těžký.

Zaměříme se na dobový stavební ruch, úlohu Železničních dílen a dráhy pro město, zemědělství a zpracovatelský průmysl, setkáme se se současnými zástupci prvorepublikových spolků, osvětlíme význam tehdejší městské knihovny, připomeneme si osobnosti v několika oblastech umění a v neposlední řadě obranu města a státu v době ohrožení nacistickým Německem.

Dne 11. 11. 2022 proběhlo první Křesla pro hosty, kdy hlavním tématem byla lounská nemocnice. Pozvání na tuto akci přijali pan Karel Mareš, renomovaný historik a bývalý vyučující profesor na Gymnáziu v Lounech a pan Bořek Zasadil, lékař, patriot Loun a bývalý ředitel této nemocnice.

Celý cyklus a první setkání slavnostně uvedla a pořadem provázela paní ředitelka Městské knihovny v Lounech Dagmar Kučerová. Oba pánové nejen pohovořili o lounské nemocnici z historického hlediska z pohledu historika a z pohledu ředitele nemocnice, ale také zavzpomínali na různé osobnosti starostů, lékařů, lékařek, sester, úředníků, které jsou se jménem lounské nemocnice a vlastně s městem Louny, neodmyslitelně spojené.

Nejprve hosty uvítaly známé melodie z doby 1. republiky, ale také si mohli přítomní prohlédnout řadu dobových fotografií, kdy jednotlivé fotografie později okomentovala Jitka Andrlová. 

Během tohoto setkání se objevila ze strany hostů i přítomných řada veselých i smutných historek ze života lounské nemocnice, a někteří zavzpomínali na své rodinné příslušníky, kteří svůj život zasvětili právě službě v lounské nemocnici na různých pracovních pozicích.

Závěrem paní ředitelka hostům i všem přítomným poděkovala za účast, za milé zastavení nad historií lounské nemocnice a všechny srdečně pozvala na další Křesla pro hosty, kdy se bude konat 9. 12. 2022 na téma historie Československé církve husitské a pozvání přijala současná paní farářka Helena Smolová a historik a člen sboru Vladimír Antonín Hons.

 

Věra Benešová, MKL