Aktuality » Knihovna připomíná 430. výročí narození JAK

Knihovna připomíná 430. výročí narození JAK

Knihovna připomíná 430. výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského žákům škol i studentům Třetího věku MKL

U příležitosti letošního jubilea jednoho z největších Čechů – Jana Amose Komenského knihovna vystavila v prostorách galerie soubor plakátů o jeho životě a díle, který je ilustrovaný výtvarnicí Ester Kuchynkovou.

Knihovnice dětského oddělení si přály přitáhnout pozornost lounských škol nejen k této výstavě, ale nabídnout žákům druhého stupně i nevšední knihovnickou lekci na téma života a díla tohoto velikána, přesně v duchu Komenského zásad. Tedy „Školu hrou“ a to s využitím názorných obrazů i zařazením moderní technologie QR kódů. „Na začátku knihovnické lekce měli žáci možnost zodpovědět několik otázek o životě J.A.K. Na základě odpovědí vyplnili při skupinové práci prázdný QR kód, po jehož načtení si s pomocí aplikace mobilního telefonu mohli načíst a přehrát krátký kreslený film o jeho životě“, řekla Jana Hrbková, která tuto práci pro děti připravila.

Dále žáci pokračovali v získávání informací přímo v prostoru výstavy, kterou procházeli s pracovním listem a do něj doplňovali nejdůležitější informace, které by si měli zapamatovat. Vše tedy probíhalo přesně v duchu výuky a školy J.A.K. – názorně, přes více smyslů, s opakováním. „Žáky překvapilo, jak revoluční byly Komenského inovace ve školství v jeho době, i jejich dosah až do současnosti.  V samotném závěru lekce byl čas na rozhovor o myšlenkách J.A.K., které jsou součástí výstavy jako nejslavnější citáty. Z něj bylo jasné, že názory Komenského jsou stále platné a oslovují i na počátku 21. století“, přidala Jitka Andrlová, která knihovnickou lekci s třídou 8.B ze ZŠ Louny Prokopa Holého vedla.

To, že odkaz Komenského života a díla je stále živý i napříč generacemi, potvrdily i studentky projektu Třetího věku MKL, které shlédly výstavu. Studentka Milena Nováková se pozastavila nad Komenského citáty se slovy: „Jsou stále platné, jen kdybychom se jimi dokázali řídit …“

Na knihovnickou lekci o osobnosti Jana Amose Komenského srdečně zveme žáky a učitele druhého stupně základních škol v průběhu celého školního roku.

 

Jitka Andrlová a Jana Hrbková, knihovnice dětského oddělení MKL