Aktuality » S knížkou do života

S knížkou do života

V letošním roce se Česká republika připojila k mezinárodnímu projektu „Bookstart“. Ten již řadu let probíhá cca ve 20 zemích světa.

V letošním roce se Česká republika připojila k mezinárodnímu projektu „Bookstart“. Ten již řadu let probíhá cca ve 20 zemích světa. Díky Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR je nyní česká verze projektu: „S knížkou do života“. Na úvod se zapojilo 120 knihoven, mezi nimi také Městská knihovna Louny.

Cílem této aktivity je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů. Nově tak budou v Lounech rodiče s novorozenými dětmi při Vítání občánků zdarma dostávat dárkový set - tašku s knížkou, čtenářský kalendář, seznam vhodné literatury pro předškolní děti, metodický materiál pro rodiče, hračku a poukaz na průkaz do lounské knihovny.  Knihovna v rámci projektu připravuje různé programy. Během prázdnin jsou to čtvrteční dopolední setkání pro rodiče, prarodiče a děti předškolního věku. Připraveno je čtení, povídání, hraní či malování, které je vždy inspirováno dětskou knihou. Ve čtvrtek 26. 7. v 10.00 hodin se můžete těšit na příběh Arcadia Lobata Největší poklad. Po prázdninách to však budou i zajímavé besedy pro rodiče. Aktuální informace najdete na www.mkl.cz.

Věříme, že nám všem záleží na budoucnosti našich dětí. I když děti zpočátku nemluví, velmi citlivě vnímají vše, co se kolem nich děje. Ani sebelepší technika nenahradí společné povídání    a čtení. Ač se to nezdá, příklady z praxe to však jednoznačně dokazují, už od kojeneckého věku jsou stěžejní pro jejich další rozvoj. A právě proto i Vám lounská knihovna přináší projekt          „S knížkou do života“ a nabízí svou pomoc. Těšíme se na setkání.

Jana Hrbková, Městská knihovna Louny

více informací: hrbkova@mkl.cz