Aktuality » Slavkovský les – Krásno a okolí

Slavkovský les – Krásno a okolí

Bonusová prázdninová exkurze pro studenty Třetího věku

Poslední srpnový týden připravila MKL bonusovou prázdninovou exkurzi pro studenty Třetího věku. Cílem exkurze byl tentokrát Slavkovský les – geomorfologický celek v severní části Karlovarské vrchoviny, a město Krásno. Polovina výpravy navštívila zaniklý cínový Důl Jeroným na území obce Rovná, který se svojí ojedinělou zachovalostí a rozlehlostí řadí mezi nejvýznamnější památky svého druhu v Evropě. Dochovaly se v něm impozantní středověké komory a důkazy dobývacích metod, a to vše v původní podobě. Hlubinná těžba zde probíhala již ve 14. století.

Druhá skupina navštívila římskokatolický Kostel svaté Kateřiny, který byl postaven ve druhé polovině 14. století. Studentů se zde ujal starosta obce Krásno Josef Havel, který barvitě vyprávěl o historii i současnosti tohoto městečka. Po obědě se všichni společně vydali do Hornického muzea, které je z větší části umístěno v areálu bývalého dolu Vilém a od roku 1995 památkově chráněného jako kulturní památka České republiky.

Po prohlídce muzea následovala procházka na Krásenskou rozhlednu, postavenou v letech 1933–1935, tedy v období hospodářské krize. Cesta vedla i okolo Dlouhé stoky, uměle vytvořeného vodního kanálu, který protíná velkou část Slavkovského lesa a jeho délka je 24 km. Stoka byla využívaná k zásobování cínových dolů vodou. Jako bonus na závěr byla procházka nedalekým městečkem Loket. Výlet i počasí se vydařily a na závěr lze říci, že v Krásně je krásně.

 

Ilona Konířová, MKL