Aktuality » Skauti a veslaři v knihovně

Skauti a veslaři v knihovně

V pátek 24. března proběhla v kongresovém sále Městské knihovny Louny další beseda z cyklu „Křesla pro hosty“. Pozvání do nich tentokrát přijaly najednou hned dva lounské spolky s dlouholetou tradicí. Studenti předmětu Tajemství Loun první republiky byly svědky setkání členů lounského Skautu a Veslařského klubu Ohře.

Spojení besed těchto dvou lounských spolků má svou logiku, neboť obě tyto organizace vedou k tělesné zdatnosti, otužilosti, čestnému jednání i samostatnosti už celou řadu generací lounských dětí. Oba spolky mají společné osobnosti, které se zapojily do práce zároveň v obou těchto organizacích. Vzpomínají na ně nejen jako na organizátory prvorepublikového dění v oddílech. Připomínají si i jejich odbojovou protifašistickou činnost za druhé světové války, která mnohé z nich stála to nejcennější – jejich životy.

Oddíly skautů i veslařů mají dlouhou historii, sahající před období první republiky. Obě tyto organizace ve své činnosti stále pokračují a přitahují do svých řad další nadšence z řad dětí i dospělých.

Za skauty přišla besedovat Ludmila Růžičková a František Pospíšil, Veslařský klub Ohře představil Jaroslav Janda a Jaroslav Rychtařík.

 

Jitka Andrlová, MKL