Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Výlet studentů 4. ročníku do Peruce

Výlet studentů 4. ročníku do Peruce

Na výlet jsme se vydali ve čtvrtek 24. dubna. Na první perucké zastávce nás čekal pan Mirek Blažek, který vlastní Galerii U Plazíka, kde právě probíhala výstava fotografií Josefa Sedláčka „Vodopády“. A tak byly ke zhlédnutí krajiny s vodopády v Krkonoších, Jeseníkách, ale i z dalších koutů naší krásné vlasti.

Pan Blažek nám zodpověděl všechny všetečné otázky a dokonce nás pozval do původní kuchyně, kde jsme se rázem ocitli v časech minulých, kde vládla kachlová kamna a kredenc s dobovým jídelním servisem.

Dále jsme se zastavili v kostele zasvěceném Sv. Petru a Pavlovi. Při prohlídce vnitřních prostor kostela jsme se dozvěděli o historii i nynějším stavu stavby. Díky paní Kopicové bylo možno zhlédnout udržované okolí kostela, v dávných dobách sloužící jako hřbitov.

Poté jsme došli do Muzea české vesnice, kde nás očekávala paní Hauptvoglová. V přízemí je možno vidět zemědělské nářadí a stroje. Tam jsme si připomněli namáhavou ruční práci s pluhy na orání, u mlátičky, samovazu aj. Ke vzpomínání posloužily povozy, žebřiňáky i lokomobila. V prvním patře se nachází zařízení domácností našich babiček a dědečků. Dobové kuchyně s keramickým i smaltovaným nádobím, zařízení sloužící k praní prádla od necek a valch až po primitivní pračky, šicí stroje, ševcovskou dílnu i koutek se školními lavicemi, tabulí, slabikářem i kalamářem, jak to ve dřívějších školách bývalo. Vrchní patro patřilo expozici starých kočárků a to jak dětských, tak pro panenky. Tato sbírka patří paní Milerové, která nashromáždila dětská vozítka vyráběná nejen v Čechách. Expozici doplňují panenky z různých koutů světa. Moc milé vzpomínání.

Okolo Boženiny studánky směrem k Oldřichovu dubu jsme se dostali k Penzionu Za Dubem. Pozvala nás paní Hana Dvořáková, která s manželem penzion vlastní. Zde jsme se občerstvili a paní lektorka Langrová nám přiblížila další historické souvislosti týkající se Peruce. Do výkladu se vydatně zapojil též pan Blažek, se kterým jsme se u penzionu opět sešli. A tak jsme se za přispění paní hostitelky a pana Blažka od paní Marcelky dozvěděli něco z historie zámku, stavbě Kostela Sv. Petra a Pavla postaveného v roce 1725, o páteru Danešovi a jeho kulturním a společenském vlivu na rozvoj Peruce, o Oldřichově dubu, o bývalých lázních, o osadě Débeř i Chrastínu.

Byli jsme příjemně překvapení milým přijetím peruckých, které jsme na cestě za poznáním potkali. Děkujeme, pane Blažku, paní Hauptvoglová, paní Kopicová i paní Dvořáková!

Za přispění krásného slunečného počasí se výlet na Peruc vydařil a je nač vzpomínat.

 

studentka Milena Zemanová, 4. ročník

 

Fotogalerie - foto Mirek P. Blažek