Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Výlet na Smolnici

Výlet na Smolnici

O první hodinu 3. ročníku vlastivědy jsme navštívili obec Smolnici. Na zastávce autobusu nás přivítala paní Kernerová, která nás provázela obcí a kostelem sv. Bartoloměje. Poutavé vyprávění o historii kostela, který byl založen ve 12. století, nás zavedlo až k poslední opravě celého kostela včetně interiéru. Tu si dal jako cíl v roce 2006 Spolek pro obnovu a záchranu kostela sv. Bartoloměje, kterému se podařilo zapojit kostel do kulturního, společenského a náboženského života. Obdivovali jsme jak odkryté původní malby na stropě tak krásné varhany a původní zbytky gotického zdiva v sakristii. Jen škoda, že zmizely vzácné obrazy a sochy v důsledku několika krádeží v kostele.

Pan Kerner jako pokladník spolku vyčíslil hodnotu oprav včetně dotací. Zároveň nás paní Kernerová pozvala na koncert TRI CUM AMORE, který se zde uskuteční 6. října od 16:00 hodin.

Cestou z kostela jsme míjeli neorenesanční vilu z roku 1898 významného českého architekta konce 19. století a zakladatele neorenesance v Čechách Antonína Wiehla, která je v současné době ve špatném stavu. Následně jsme se přemístili do statku Vrchlavských na komentovanou prohlídku. Hned před vraty nás upoutalo označení letopočtů na sloupku: r. 1337, kdy byla založena obec Smolnice, r. 1671, kdy propukl velký požár obce, r. 1887, kdy byla dokončena stavba statku č. p. 4 architektem Antonínem Wiehlem, r. 1997, kdy byl statek rekonstruován novými majiteli.

Při dobré kávě a zákusku jsme vyslechli vyprávění o rekonstrukci statku, o tom, že architekt Wiehl si vzal dceru místního statkáře Lukáše a tím se dostal z Prahy do Smolnice, upravil v duchu lidového baroka statek, na jehož výzdobě spolupracoval Mikoláš Aleš (sgrafity) a Josef Václav Myslbek (reliéf Vítězný průvod Slavoje a Záboje a dva medailony). Při prohlídce těchto děl jsme shlédli sluneční hodiny i mozaikový obraz Lubomíra Parka nazvaný Noc a den z roku 2010.

Tím naše prohlídka statku končila. Ještě po cestě k autobusové zastávce jsme si prohlédli nově opravenou kapličku, avšak bez sochy sv. Jana z Nepomuku, která je zrekonstruovaná a uložená v kostele, aby byla uchráněna před zloději. Ještě jsme stačili obdivovat soustavu zajímavých rybníků. A tím naše příjemné odpoledne bylo u konce.

 

studentka Lenka Polcarová, 3. ročník

 

Fotogalerie