Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Prohlídka Horního a Dolního Ročova

Prohlídka Horního a Dolního Ročova

Na tuto prohlídku se spojily druhý a třetí ročník vlastivědy a čtvrtý ročník českopisu. Na návsi, ze které je udělaný krásný park, nás přivítali chlebem. Celým Ročovem nás provedl pan profesor Mareš z lounského gymnázia. Podívali jsme se na památný strom – tis červený, kterému je neuvěřitelných 400 let. Pak jsme navštívili ročovské muzeum chmele. Zde nás provázel předseda družstva pan Fric. Družstvo bylo založeno roku 1951 a hospodaří dodnes. Mají 220 ha chmelnic a jsou největším pěstitelem chmele v republice. Pěstují odrůdu žateckého červeňáku. Horní Ročov byl založen roku 1352 rodem Kolovratů.

Z vyhlídky jsme se podívali na celkový pohled na klášter v Dolním Ročově. Ten byl založen též rodem Kolovratů, přesněji Albrechtem Kolovratem již roku 1353. Postavil kostel Nanebevzetí panny Marie. Do kláštera povolal mnichy řádu augustiniánů – poustevníků. Albrecht byl bohatý mecenáš, dal klášteru graduál, ve kterém je vyobrazení původní gotické podoby kláštera. Mnichy zabezpečil rozsáhlým majetkem. Je pochován v kostelní kryptě. Byl zde pivovar, mlýn a za vlády císaře Josefa také škola. Za husitských válek přišel klášter o majetek a chátral. Po průtrži mračen byl kostel a klášterní budovy pobořeny. Kolovraté povolali stavitele Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ti postavili opravdu nádherný kostel v barokním stylu. Plastiky a sochy vytvořil pražský sochař Ignác František Weiss. Fresky na stropě vymaloval lounský rodák Antonín Smich. Celá výzdoba kostela je z období vrcholného baroka.

Roku 1950 byl klášter zrušen a byla zde zřízena věznice, následně kasárna a od roku 1961 dětská psychiatrická léčebna. Dnes jej opět vlastní augustiniáni.

 

studentka Jarmila Helebrantová, 4. ročník

 

Fotogalerie