Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Českopis v Košticích

Českopis v Košticích

Bylo 5. ledna ráno. Počasí větrné, dešťové krátce řečeno, že by psa nevyhnal (dle předpovědi mohlo být i hůře). Na nádraží Louny střed se nás statečných sešlo 12 (doufám, že jsem se nepřepočítala) nastoupili jsme do vlaku a jeli jsme do Koštic. V Košticích jsme navštívili palírnu jménem „Karfíkův Dvůr“. V doprovodu majitele p. Nováka v destilovně jsme vyslechli přednášku (za dohledu pracovníků celního úřadu, kteří prováděli kontrolu palírny) o výrobě destilátů od prvopočátku až do samého úspěšného konce výroby produktů palírny. Další pokračování byla degustace a výklad o specializaci vyráběného sortimentu destilátů.

V malé prodejně jsme si mohli zakoupit vyráběné tradiční destiláty i speciality (pro nás abstinenty ovocné mošty). Byl nám představen další program, který nabízí farma Karfíkův Dvůr, mimo jiné půjčovnu kol, lodí a některé rehabilitační programy.

Jako další nás čekala návštěva Ortova mlýna, kde se nemele mouka, ale vyrábí elektřina. Jeden z majitelů p. Kincl nám představil objekt, jak přišel k nápadu vyrábět elektřinu, co to vše představovalo. Byli jsme se podívat ve strojovně na turbíny, na výklad zde bylo velmi hlučno, tak jen pár slov abychom si nepřipadali jak ve filmu Na samotě u lesa.

Po silném zážitku jsme se vydali zpět na nádraží. Při nastupování do vlaku jsme my dámy (možná i naši pánové) byli přinuceni k velkému sportovnímu výkonu za přispění sil paní ředitelky a naší Marcely. Po dotazu na průvodčího ohledně nastupování nám bylo sděleno, že dráhy nemají výtah a jeřáb nebyl schválen vedením drah. Po této příhodě již nic nebránilo příjezdu do Loun, kde jsme se rozloučili s přáním dalších pěkných výletů.

(Příště pokud vlakem, nosit stoličku.)

 

Fotogalerie