Třetí věk » Předměty » Myslivost

Myslivost

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektor:

Josef Štýbr

 

Anotace:

Zdravá výživa a přidané látky

  

Časová dotace:

 • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky za semestr)
 • délka přednášky: 2,5 hodiny
 • maximální kapacita v ročníku: 33 studentů

Cena pro školní rok 2021/2022: 150 Kč / semestr

 


Stručný tematický plán:

Zimní semestr

 • Myslivost v době legislativních změn (vlastnictví půdy, veterinární předpisy pro prodej zvěřiny,...), myslivecké spolky, struktura ŠMMJ, honební společenstva, stát / soudnictví
 • Myslivost a trvale udržitelný rozvoj přírody (remízky, plodonosná stromoví, akce "suchů,...)
 • Myslivost a mládež (MAM, Zlatá srnčí trofej, adeptůry, osvěta,...)
 • Myslivecké střelectví (chladné zbraně, palné zbraně krátké / dlouhé, olověné střelivo, ochrana proti týrání zvířat,...)

 

Letní semestr

 • Druhy a plemena mysliveckých psů (ohaři, slídiči, norníci a ostatní)
 • Obory a bažantnice (vzorná honitba, Městské lesy Hradec Králové,...)
 • Škody způsobené zvěří (loupání, ohryz, okus, rytí) a na zvěři (agrobyznis, megalány, chemizace, "chemické motyčky", senoseče (zachraňme srnčata) a ostatní sklizňové práce, biopásy, myslivecká políčka
 • Praktické cvičení - exkurze