Třetí věk » Předměty » Dějiny regionu

Dějiny regionu

Předmět pro studenty 2. a 3. ročníku.

 

Lektor:

Vladimír Antonín Hons

 

Anotace:

České dějiny ve vybraných kapitolách se zaměřením na dějiny regionu. Základem je stručný přehled českých dějin, na jejich pozadí upozornit na souběžné dění v regionu – politické události, kulturu, osobnosti, demografii. Témata přednášek bude možné doplnit podle přání účastníků.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x měsíčně
 • délka přednášky: 2,5 hodiny
 • rozsah předmětu: 3 roky
 • maximální kapacita v jednotlivých ročnících: 33 studentů
 • rozvrh

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé ročníky:

2. ročník – region v novověku a v nejvovějších dějinách (do r. 1945)

 • stručný přehled politických dějin v daném období a jejich odraz v regionu
 • významné společenské a ekonomické proměny a jejich projevy ve všedním životě člověka: významné události 19. století, sociální a ekonomické změny v regionu
 • kulturní a umělecké prostředí, významné osobnosti
 • 1. světová válka a její dopad na region, meziválečný politický a ekonomický vývoj
 • 2. světová válka, okupace, odboj, významné osobnosti
 • poválečný politický vývoj, ekonomické proměny v zemědělství a průmyslu v regionu, šedesátá léta. Kulturní život v regionu, významné osobnosti
 • normalizace, cesta k roku 1989, jeho průběh u nás

 

3. ročník – region v novověku a v nejvovějších dějinách (po r. 1945)

 • ANOTACE BUDE DOPLNĚNA

 

Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.