Třetí věk » Předměty » Století moderního umění

Století moderního umění

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektorka:

Lenka Sýkorová

 

Anotace:

Cílem semináře naplánovaného na čtyři semestry je seznámit studenty s moderním uměním 20. století, s jeho zrodem a vývojovými proměnami. Budeme se podrobněji věnovat jednotlivým uměleckým směrům, jejich představitelům a v souvislostech samozřejmě také lounské umělecké scéně, která těmito směry byla výrazně ovlivněna (Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Kamil Linhart). Pozornost si též zaslouží lounský výtvarný život od třicátých let minulého století (Jaroslav Mařík, Jaroslav Janík) a jeho protagonisté. Jednu přednášku věnujeme lounské Galerii Benedikta Rejta a osobnostem, které se o její vznik a proslulost zasloužily (Josef Hlaváček, Josef Šimůnek, Jan Sekera).

V jednotlivých lekcích si chronologicky představíme všechny důležité „-ismy“ první poloviny 20. století (impresionismus, expresionismus, kubismus, fauvismus, konstruktivismus, suprematismus, surrealismus ad.), samozřejmě se budeme podrobně zabývat nejdůležitějším mezníkem vývoje umění tohoto století – zrodem abstrakce. Dále připomeneme významnou etapu moderního umění od konce padesátých let a jeho největší rozmach v letech šedesátých (informel, tašismus, konkrétní umění, op-art, kinetismus, minimal-art, land-art, instalace, video-art, computer-art a mnoho dalších). Na konci čtvrtého semestru se dostaneme až k umění aktuálnímu, u nás i v zahraničí.

Absolvování cyklu přednášek by mělo studentům pomoci orientovat se v moderním umění a nalézt si k němu vlastní cestu.

Součástí dvouletého cyklu budou také návštěvy výstav a komentované prohlídky.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky za semestr)
  • délka přednášky: 2,5 hodiny
  • rozsah předmětu: 2 roky
  • maximální kapacita v jednotlivých ročnících: 33 studentů

 

Cena 200 Kč / semestr

 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.