Třetí věk » Předměty » Církevní řády

Církevní řády

Předmět pro studenty 1. a 2. ročníku.

 

Lektor:

Karel Mareš

 

Anotace:

 • Vznik a pojem mnišství, postupná organisace do klášterů. Chronologický přehled vzniku významných řeholí v Evropě. Řádové regule a pojmy (noviciát, slavnostní sliby atp.). Vznik přísnějších observancí a jejich oddělení od starších řádů.
 • Organizační struktura, řádové znaky, hábity, symboly.
 • Hospodářský, kulturní a vzdělávací význam klášterů, ovlivňování státní politiky.
 • Příchod řádů do Čecha jejich činnost, charakter klášterů podle jejich zakladatele, zakládací pověsti.
 • Umělecký přínos řeholí, umělci v jejich službách a výsledky jejich tvůrčí činnosti.
 • Významné řádové osobnosti.
 • Detailnější seznámení s kláštery v našem okolí.
 • Obsah lze doplnit podle zájmu posluchačů.
 • Součástí budou exkurse do významných lokalit.
 • Poněvadž se v současnosti jedná o citlivější téma, vítána bude diskuse k probírané látce.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky za semestr)
 • délka přednášky: 2,5 hodiny
 • rozsah předmětu: 2 roky
 • maximální kapacita ve skupině: 33 studentů

 

Cena kurzu: 200 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.