Třetí věk » Předměty » Senior Melody

Senior Melody

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektorka:

Eva Maťátko

 

Anotace:

V předmětu je zdůrazněna podstata původu českých lidových písní, ale i radost, se kterou studenti k hudbě přistupují. Navraťme dalším generacím písně, o kterých si myslíme, že patří mezi kvalitní českou hudbu. Pokud ji nápaditě a s citem předložíme, líbí se, a skladby přijmou za své hity a jako své hity je na vystoupení prezentují. Pochopitelně v podání studentů Třetího věku znějí jinak, ale posluchači je znají, a tak zpívají spolu s nimi. Vzniká úžasný systém kooperace a vzájemné, nenásilné podpory kultury a kulturního vzdělávání u nás.

Předmět je určen pro všechny, kdo má chuť zpívat.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x týdně (cca 20 pěveckých zkoušek za semestr)
  • délka pěvecké zkoušky: 60 minut
  • maximální kapacita v jednotlivých skupinách: neomezená

 

Cena kurzu: 400 Kč / semestr


Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.