Třetí věk » Články

Českopis-Praha - čtvrtá poznávací výprava

18. leden 2018, den poslední exkurze frekventantů v rámci zimního semestru 5. ročníku Univerzity třetího věku při Městské knihovně Louny.

Sraz: Praha, stanice metra Hradčanská

Čas: 9:00 hod. SEČ (zimní počítání)

Cíl: Břevnovský klášter, objekt, který si zcela jistě a po zásluze vyslouží obdiv všech návštěvníků.

Knihovna má novou počítačovou učebnu

Na konci měsíce listopadu Městská knihovna Louny modernizovala svoji počítačovou učebnu. Učebna se nachází v kongresovém sále v prvním patře, který se dá během chvíle proměnit právě v multimediální místnost s dvanácti notebooky pro výuku počítačové gramotnosti. Nákup nových notebooků byl finančně podpořen z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3).

Výprava do Židovského města

Vážení přátelé, ano. Ani jsme se nenadáli a je to tady, 30. listopad 2017 a s ním plánovaná exkurze do Židovského města v Praze. Ze stanice metra Staroměstská se vyrojilo sedmnáct zvědavců prahnoucích po poznání. A jak jinak, i tentokrát nás naše průvodkyně paní profesorka Feldösová nezklamala.

Karlovarsko s třetím věkem

Studentky a studenti třetího věku při Městské knihovně Louny oboru českopis absolvovali druhou letošní exkurzi po Čechách. Po Plzeňském kraji navštíveného v září byl na řadě Karlovarský kraj.

Druhá poznávací výprava českopisu-Praha

Jak by napsal kronikář Kosmas: Roku od narození Páně 2017 se stalo toto: Druhého listopadu, v den Památky zesnulých, se studenti pátého ročníku Univerzity Třetího věku při Městské knihovně Lounské vypravili do města na Vltavě, stověžaté Prahy. Cílem bylo seznámení se s horním úsekem Královské cesty, a sice s její původní historickou trasou přes Pohořelec.

Radost v lounské knihovně

První říjnový týden je již tradičně svátkem všech knihoven. Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se v Zrcadlové kapli pražského Klementina konalo slavnostní předávání cen nejlepším knihovnám. Do Loun také jedna z nich putuje.

Příběhy 20. století

 

Studentka Třetího věku Michaela Maxová se zúčastnila soutěže Příběhy 20. století - soutěž, monitorující příběhy lidí, na které se zapomnělo. Se svým příspěvkem "Anabáze kolem lounské nemocnice" společně s paní doktorkou Alenou Lapáčkovou získala cenu za 4. místo.

 

Dějiny každodennosti naposledy

V pátek 2. června jsme absolvovali společně se studenty předmětu dějiny každodennosti exkurzi do Krupky v Ústeckém kraji. Exkurze byla naplánovaná jako závěrečná hodina předmětu, který letošním rokem končí v nabídce projektu Třetí věk. Tematicky byla spojena s posledním probíraným okruhem, kdy jsme se v přednáškách zaměřili na víru a zbožnost v raném novověku v českých zemích.

K čemu se mohou hodit papírové ubrousky?

Všimli jste si někdy, jaké zajímavé vzory a motivy jsou na obyčejném papírovém ubrousku? A stačí pár šikovných rukou, plátěná taška, barvy a vhodné lepidlo a vznikne krásný doplněk.

Veselé tvoření

Jste zvědaví, co může vzniknout, když dáte studentkám oboru ruční práce bílou plátěnou tašku a tekuté barvy na textil? Na hodině 20. dubna vznikla spousta krásných a veselých mandal, květů a motýlů. Inspirovaly jsme se prací textilní výtvarnice Ireny Slavíkové. Její knihy s návody naleznete v Městské knihovně v naučném oddělení.

Studenti vlastivědy v Zahradním městě

Ve čtvrtek 30. března se již třetí skupina studentů třetího věku oboru vlastivěda seznámila s novou čtvrtí našeho města - Zahradním městem. Sraz byl na Zeleném náměstí, kde vedoucí Informačního centra Blanka Tomášková seznámila studenty nejen s historií této lokality, ale i s celkovou koncepcí města.

Návraty Antonína Tomse

Chcete-li se potěšit pohledem na citlivé zachycení krásy Českého středohoří, krajiny jižních Čech a města Loun, přijďte se podívat do Městské knihovny, kde galerii po celý duben zdobí výstava obrazů MUDr. Antonína Tomse.  Temperou a akvarelem namalované obrázky jsou vystaveny na veřejnosti vůbec poprvé.  Jeho dcera Jana Vlachová to vysvětluje: „On sám svoje obrázky vystavovat nechtěl, protože na nich stále viděl chyby. Ale rád je věnoval, udělal radost obdarovanému, kterému připomínaly rodnou vesnici nebo místo, které měl rád. Kreslil a maloval pro radost svou i druhých.  Měl rád krajinu okolí Loun, kterou oceňoval v proměnách ročních období.“

Do knihovny zavítalo jaro

Studentky třetího věku oboru ruční práce (skupiny RUP 2) mají v tomto semestru téma malování na hedvábí. Jednou z možností této techniky je malba na vypnuté hedvábí na kovových rámech. Pod rukama šikovných studentek vznikly krásné jarní vitráže do oken.

 

Studenti vlastivědy na Zeleném náměstí

V rámci studia třetího věku (obor vlastivěda) se studenti seznámili s novou čtvrtí v našem městě, a to se Zahradním městem, hlavně se Zeleným náměstím. Studenti byli seznámeni s historií místa, s výstavbou domů a celkovou koncepcí přímo majitelem, dále i s historií kasáren, které na tomto místě stávaly, a to vedoucí Informačního centra, na závěr si studenti prošli celou lokalitu.

Recept na dobrou adventní výstavu

Studentky a studenti z šesti oborů Třetího věku při Městské knihovně Louny spojili svoje síly a připravili na adventní čas výstavu s názvem Vánoční příběh. Jaké ingredience použili, aby si na ní návštěvníci knihovny pochutnali?

Advent začal

První skupina hospodyněk v úterý 8. listopadu pomyslně započala advent. Vůně jehličnatých větví a kdoulového čaje navodila vánoční atmosféru již na počátku listopadu.