Třetí věk » Články » Školní rok 2012 / 2013

Poslední letošní putování s českopisem

Poslední putování s českopisem v letošním školním roce nás zavedlo do obce Libčeves. Procházíme-li se dějinami obce, zjistíme, že vždy byla hodna svého původního jména Libá Ves - trojúhelníková, upravená náves, v jejímž středu stojí křížek se soškou Panny Marie, ukrytý v korunách letitých stromů.

Ročníková práce studentů kreativní fotografie

Druhý semestr se studenti Třetího věku oboru kreativní fotografie učili jak fotit s digitálním fotoaparátem. Výsledkem byly ročníkové práce - fotky nebo soubory. Jak jim to šlo, můžete posoudit sami:

Kostely Obora a Černčice

Dne 16. května jsme s druhým ročníkem Třetího věku a lektorkou Marcelou Langrovou v rámci předmětu vlastivěda podnikli výlet do Obory a Černčic.

Do Obory jsme jeli autobusem MHD a po příjezdu na nás již před kostelem čekal pan Luděk Lůžek, který nám umožnil návštěvu zdejšího kostela sv. Kateřiny a zajímavě nám vyprávěl o jeho historii. Umožnil nám nejen prohlídku kostela, ale i přístup na věž, odkud je moc pěkný pohled do okolí. Interiér kostela je moc pěkný, krásný oltář sv. Kateřiny, zachovalé varhany a obrazy neznámých autorů na stěnách, také nám ukázal jeden nově zrestaurovaný obraz, který ještě nebyl umístěn na stěnu. V současné době se zde konají bohoslužby a koncerty několikrát ročně.

Konkretisté v umění tady a teď

Dne 15. května jsme měly poslední hodinu umění tady a teď v tomto školním roce. Lektorka Věra nám jako vždy připravila zajímavé téma. Při naší tvorbě se inspirovala tvorbou Radka Kratiny. V Praze je k zhlédnutí jeho velká retrospektivní výstava. Studentky, které ji neviděly na vlastní oči, zhlédly dokument o výstavě z pořadu České televize Artmix.

Zlonice – českopis 4. ročníku

Zlonice byly 2. května cílem našeho putování s českopisem. Jedná se o městys asi sedm kilometrů severně od Slaného. Nejvíce obyvatel měly v roce 1921, a to 2.684. V roce 2011 to bylo asi 1.299. Škoda, že městečka, která nejsou v bezprostřední blízkosti Prahy, působí trochu „zašlou slávou“ – alespoň na mě. Hodně lidí za prací dojíždí, městečko určitě trpí téměř neexistencí pracovních příležitostí.

Práce v keramické dílně

Ve dnech 27. března  a  29. dubna  jsme jely do Hřivic do keramické dílny, abychom se seznámily s prací s hlínou. Naše výrobky, většinou to byly reliéfy, musely měsíc schnout. Potom je paní Kateřina Pacltová vypálila na nízkou teplotu a my za měsíc zase přijely a glazovaly jsme a daly na ostrý výpal na vysokou teplotu. Je to krásná práce, ale jako každá jiná má svá úskalí. Vše jsme ale zvládly a teď jen čekáme. Jak to asi dopadne?

 

studentka Jarmila Helebrantová

 

Fotogalerie

 

Stradonická papírna a rozhledna

Exkurze do továrny na zpracování papíru pana Nováka ve Stradonicích nás nadchla. Prošli jsme si celý provoz, podívali se do skladu hotových výrobků. Zpracovává se zde papír dovezený hlavně z Ruska. Zde se potiskuje dle přání zákazníka.

Tři dny v Salzburgu

Výlet studentů a přátel Třetího věku, oboru evropis, začal ukázněným nástupem do autobusu v 7 hodin ráno v Lounech a už v jednu hodinu po poledni prohlídkou lázeňského městečka Bad Ischl, kde se v blízkém parku nachází soukromá císařská vila Františka Josefa I. Pokračovali jsme přejezdem k alpským solným jezerům, konkrétně k Wolfgangsee a městečku St. Wolfgang. Zde jsme se sice nedostali zubačkou na blízky vrchol, ale naopak jsme se mohli v klidu kochat příjemnou odpolední procházkou po břehu jezera. První den jsme uzavřeli večerní prohlídkou nádherně rozkvetlých zahrad u zámku Mirabel.

Předmájové rozjímání s Karlem Hynkem Máchou

Když jsem 18. dubna vstupovala do Klub(ovny) Luna na literární seminář v rámci nového projektu Lunění, netušila jsem, co mě čeká. Znala jsem jen název hudebně-literárního pořadu – „Mácha – prorok pro rok 2010“.

Strahov a Petřín s českopisem

Vysvětlení částí „centrální Prahy“: hrad a Hradčany, Malá Strana, Staré a Nové Město a také zopakování toho, co jsme již poznali a tudíž máme za sebou. Jedná se o Vyšehrad, Židovské město a Břevnov.

Třetí věk Louny hostoval v Klatovech

Ve dnech 22. - 24. 4. se konal v Klatovech tradiční festival Poezie na rynku, který je postupovou přehlídkou recitátorů a divadel poezie z Plzeňského a Karlovarského kraje na celostátní Wolkrův Prostějov. Náš divadelní soubor Třetí věk Louny byl na tuto přehlídku už podruhé pozván jako host (poprvé v roce 2011), aby tu předvedl svoji novou hru „Stáří není pro zbabělce“, jako tzv. inspirační představení. Obecenstvo odměnilo naše vystoupení nadšeným potleskem.

Žatecká Křížova vila

V březnovém českopisném putování jsme zavítaly do Žatce s cílem navštívit obě budovy Regionálního muzea. První návštěva patřila Křížově vile, novorenesanční stavbě z konce 19. století, která si zaslouží obdiv už svou fasádou. Uvnitř jsme nejprve navštívily výstavu „Tradiční hračkářství v Krušnohoří“. Seznámily jsme se s historií hračkářství v Krušnohorské oblasti od roku 1889, nejprve rozmach až k počtu 30 firem, pak úpadek za protektorátu a později po roce 1945 zůstala pouze jediná firma v Nové Vsi. Tu v roce 1992 kupuje firma Wood majitelky Sonji Vydrové. V roce 1994 firma mění název na NBW s.r.o., hračky se zde tedy vyrábí už 124 let.

Roláž

Do včerejšího dne jsme o roláži  nic moc nevěděly, od včerejška víme, nejen co znamená, ale také jak se vytváří. Některé ze studentek si vzpomněly na školní dobu, kdy tvořily roláže ve škole, v pravěku, jak říká můj syn, když mluvím o mých školních letech. Lektorka Věra nám ukázala roláže Jiřího Koláře a Vladislava Mirvalda v knihách. Vysvětlila nám postup, upozornila na přesnost měření a stříhání obrázků na proužky široké 1 centimetr. Některé studentky měly inspiraci ze sobotního výletu do Veletržního paláce a výstavy Jiřího Koláře Korespondáž.

Geometrická zátiší

Na dnešní hodinu umění tady a teď jsme se všechny těšily, i když jsme věděly, že jdeme s kružítkem a pravítkem do neznáma. (pozn. hodina z 13. února)

Salon Vrchlický

17. únor 1853, Louny – to se píše v rodném listě Emila Frídy, tedy Jaroslava Vrchlického, který se před 160 lety v Lounech, nebo možná  cestou do Loun ze Slaného…, narodil. V Lounech sice téměř nežil, přesto ho město považuje za jednu z významných literárních  osobností města.

Herečky v České televizi

Ve čtvrtek 3. ledna v podvečerních Událostech v regionech se objevila také reportáž o divadelním souboru Třetí věk Louny.

Ocenění Evě Venclíkové

Gratulujeme naší studentce Evě Venclíkové k ocenění, které získala za svůj životní příběh. V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 soutěžila v jedné ze sedmi vyhlášených kategorií, Life Story Challenge - Soutěž Životní příběh.

Výstava Město a jeho sny

Ve středu 12. prosince 2012 jsme se my, studentky Třetího věku oboru umění tady a teď, sešly ve Vrchlickém divadle, abychom si společně prohlédly úžasnou výstavu obrazů lenešického praktického lékaře MUDr. Vítězslava Vondry. 

Lettrismus v hodině UMu

Hodina umění tady a teď ve středu 5. prosince byla věnována LETTRISMU. Nejprve jsme byly seznámeny s touto technikou v podobě, jak jí používal v šedesátých letech Vladislav Mirvald. Vycházel z výtvarného postupu, který sám vymyslel, takzvané kaňkáže, což je tuš rozpíjející se ve vrstvě vody na kladívkové čtvrtce.

Andělská výstava

Studentky všech ročníků oboru umění tady a teď se během měsíce listopadu ve svých hodinách podílely na tvorbě různých podob andělů. A to formou koláží, linorytu a modelování z drátu.

Studentky českopisu na zámku Líčkov

Dne 27. 9. 2012 uskutečnil čtvrtý ročník českopisu třetího věk návštěvu zámku Líčkov. Tento zámek patřil malíři Pavlu Brázdovi, který zde žil se svojí ženou Marií.

Koštické putování

Do Koštic je docela příjemné jet vlakem a vesnice je velmi blízko vlakovému nádraží. Náš první cíl v Košticích byla farma Karfíkův dvůr, dnes pěstitelská pálenice a moštárna, a ovocný lihovar.

Výlet do Prahy

My, studenti třetího věku, oboru českopis jsme navštívili v poslední den října hlavní město Prahu. Naším cílem byla městská část Prahy 2 – Vyšehrad, což je historické opevnění na skále nad pravým břehem Vltavy. Sešli jsme se na stanici metra Vyšehrad v 9 hodin a dále pokračovali s naší lektorkou pí. prof. Mirvaldovou k historické části Vyšehradu.

Zděšené malování

Na druhém setkání Umění tady a teď ve středu 31. října nás lektorka Věra Pokorná opravdu polekala, i když to nebylo v duchu Halloweenu. Nejprve nás seznámila s umělci a tvorbou „Lounské krajinářské školy“ a s dílem velkého umělce Emila Filly. Obdivovaly jsme krajinu Českého středohoří i na obrazech V. Mirvalda, Z. Sýkory, K. Linharta a dalších.

Stáří není pro zbabělce

Třetí autorská hra divadelního souboru Třetí věk Louny je na světě.

Ti, kdo si pospíší a včas zakoupí vstupenku, mohou vidět premiéru 17. listopadu 2012 v 18:00 v knihovně. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. listopadu od 9:00 hodin ve studovně.

Búte aneb kašmírová kapka vody

Víte, co je boteh jegheh, paisley nebo búte? Asi nevíte a nevěděly jsme to ani my, studentky třetího věku oboru umění tady a teď. Ale když nám o tom začala lektorka Věra Pokorná povídat, uvědomily jsme si, že každá z nás búte někdy měla na šatech, halence nebo alespoň šátku.

Pop Art v knihovně

Umění tady a teď, 26. 9. 2012 – Zimní semestr jsme zahájily tvořením technikou zvanou POP ART.

Proběhl Jiný den

V sobotu 15. září úspěšně proběhla celodenní akce na lounském výstavišti - Jiný den.

 

 

 

Konec okurkové sezony

Po odmlce během letních prázdnin se v září vrací do Městské knihovny Louny stále populárnější vzdělávací projekt pro seniory Třetí věk Louny. V pondělí 3. září se již posedmé otevřou všem studentům brány „univerzity“ k zápisu předmětů, který bude probíhat postupně od 9:00 hodin. V nabídce je připraveno na dvacet přednášek, seminářů či workshopů, od letošního školního roku jsou mezi novinkami předměty němčina, kreativní fotografie, ruční práce nebo českopis-Praha. Nových zájemců je již teď více než dost, očekává se dokonce překročení magické hranice 200 studentů.