Třetí věk » Články » Školní rok 2012 / 2013 » Žatecká Křížova vila

Žatecká Křížova vila

V březnovém českopisném putování jsme zavítaly do Žatce s cílem navštívit obě budovy Regionálního muzea. První návštěva patřila Křížově vile, novorenesanční stavbě z konce 19. století, která si zaslouží obdiv už svou fasádou. Uvnitř jsme nejprve navštívily výstavu „Tradiční hračkářství v Krušnohoří“. Seznámily jsme se s historií hračkářství v Krušnohorské oblasti od roku 1889, nejprve rozmach až k počtu 30 firem, pak úpadek za protektorátu a později po roce 1945 zůstala pouze jediná firma v Nové Vsi. Tu v roce 1992 kupuje firma Wood majitelky Sonji Vydrové. V roce 1994 firma mění název na NBW s.r.o., hračky se zde tedy vyrábí už 124 let.

Z vitrín se na nás dívají hračky, které důvěrně známe z dětství našich dětí. Nejen ty, ale i panáčci na uložení vonných františků, pece, kde rozžatý františek vaří polévku, či pomocníci na louskání oříšků – dekorativní louskáček. Jsou to předměty zpříjemňující atmosféru domova.

To by ani nebyly hory, aby neměly svého skřítka, ten Krušnohorský se nazývá Krušberk. Podle pověsti šel Čech po strmé straně Medvědí hory, výstup byl obtížný a tak si pomáhal slovy „kruš, kruš“. Z druhé, daleko mírnější strany stoupal Němec, náhle uviděl medvěda a zvolal Bär. A název skřítka byl na světě. Chodí v onucích, přes rameno mošnu s medvědiny, za pasem nůž, v ruce kousek stříbra a motyku na kutání. Kolem plno krušnohorských bylin.

S kastelánkou jsme si prohlédly i obě křídla vily v druhém patře, s dobovým nábytkem, obrazy, stropy zdobené technikou papírmašé, s výmalbou od ústeckého dekoratéra Rainera. V jednom pokoji jsou k zhlédnutí i tři portréty od Oskara Brázdy.

I návštěva nedaleké, druhé budovy muzea K. A. Polánka byla zajímavá. Výstava velikonočních dekorací od pomlázek, perníčků, proutěných věnečků a hlavně kraslic a to v mnoha variantách zdobení. Jedním slovem, nádhera, obdiv tvůrců tohoto křehkého zboží.

Spokojené, se zakoupenou velikonoční nádherou, jsme se vrátily domů.

 

studentka Alena Hlavatá