Třetí věk » Předměty » Angličtina

Angličtina

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku rozdělený do úrovní.

 

Lektorka:

Alena Kulhánková

 

Anotace:

Cílem semináře je naučit se nejdůležitější slovíčka a fráze. Konverzace je součástí každé hodiny. Lektor studenty naučí používat gramatiku a slovní zásobu v praxi. Kurz je zaměřen na situace, které vás mohou potkat v běžné komunikaci. Výuka probíhá v přátelské atmosféře a lektor se každému individuálně věnuje. Tempo výuky je přizpůsobeno studentům. Důraz je kladen na praktické využití získaných znalostí. Celým kurzem studenty provede přehledná učebnice, ve které najdou názorně vysvětlenou gramatiku a slovní zásobu pro všechna probíraná témata. Veškerý anglický text je v češtině.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x týdně (cca 20 seminářů za semestr)
 • délka semináře: 60 minut
 • rozsah předmětu: předmět napříč ročníky rozdělený do 2 úrovní
 • úrovně: začátečníci, mírně pokročilí
 • maximální kapacita v jednotlivých skupinách: 15 studentů

 

Cena kurzu: 800 Kč / semestr

 

Stručný tematický plán pro jednotlivé úrovně:

začátečníci:

 • základy gramatiky, fonetika, jednoduchá slovní spojení a věty, tvorba slovní zásoby
 • poslech krátkých textů namluvených rodilým mluvčím
 • reakce na jednoduché otázky
 

 

mírně pokročilí:

 • rozvíjení znalostí z předešlých let, tvorba vlastních textů (např. vyprávění) v přítomném, minulém, a budoucím čase; předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas
 • poslech a překlad textů namluvených rodilým mluvčím
 • složitější gramatické jevy, překlady článků, konverzace
 

 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.