Třetí věk » Třetí věk za školou » KVÍZY všeobecné » 6. 4. 2020 fyzika

6. 4. 2020 fyzika

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NA E-MAIL frankova@mkl.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte "KVÍZ_FYZIKA_20.04.06".

Za správné odpovědi můžete získat 2 majáčky.

 

1. Za normálních okolností je počet elektronů a protonů v atomu?

 • A. Stejný
 • B. Rozdílný

 

2. Z atomu, který přišel o elektron, vzniká?

 • A. Záporný iont
 • B. Kladný iont
 • C. Neutrální iont

 

3. Z čeho se skládají všechny látky?

 • A. Z atomů
 • B. Z prvků

 

4. Co nejvíce obsahuje atmosféra Země?

 • A. Kyslík
 • B. Dusík
 • C. Vodík

 

5. Čím je tvořen elektrický proud v kovech?

 • A. Volnými elektrony
 • B. Volnými ionty
 • C. Volnými elektrony i ionty

 

6. Co to je energie?

 

7.    Co obsahuje obal atomu?

 • A. Neutrony
 • B. Ionty
 • C. Elektrony

 

8. Co je to pěna?

 • A. Směs pevné a kapalné látky
 • B. Směs kapalné a plynné látky
 • C. Směs pevné a plynné látky

 

9. Co je to sloučenina?

 • A. Chemicky čistá látka složená z různých atomů
 • B. Chemicky čistá látka složená z různých iontů
 • C. Soustava složená z několika chemicky čistých látek

 

10. Co je to protonové číslo?