Knihovna » Kontakty » Ilona Konířová

Ilona Konířová

Mobil: 731 855 902

- zástupkyně ředitelky, vedoucí týmu, knihovnice
- metodička místních lidových knihoven
- akvizice a katalogizace knih