Knihovna » Meziknihovní výpůjční služby

Meziknihovní výpůjční služby

MVS a MMVS

Pro čtenáře MěK

MVS - meziknihovní výpůjční služby

 • Služba MVS je poskytována podle metodických pokynů pro meziknihovní služby
  v České republice, které byly zveřejněny Národní knihovnou.
 • Poskytuje se výhradně registrovaným uživatelům Městské knihovny Louny.
 • Touto službou zprostředkováváme dokumenty, které MKL nevlastní ve svých fondech, z českých knihoven. Tato služba je zpoplatněná dle ceníku MKL. Výpůjční dobu
  a způsob půjčení si určují knihovny, které nám dokumenty zasílají.
 • Požadavky je nutné zadávat osobně. Formuláře jsou k dispozici ve všech odděleních.
 • Oznámení o vyzvednutí dokumentu - SMS nebo na e-mail.

 

MMVS - mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

 • Služba MMVS je poskytována podle metodických pokynů pro meziknihovní služby
  v České republice, které byly zveřejněny Národní knihovnou.
 • Poskytuje se výhradně registrovaným uživatelům.
 • Touto službou zprostředkováváme dokumenty ze zahraničí. Je to služba placená, cena za 1 informační požadavek se odvíjí od místa vydání knihy a platí se při zadávání požadavku, viz ceník MKL . Dokumenty jsou pouze k prezenčnímu studiu a výpůjční dobu si určuje zasílající knihovna.

 

Pro knihovny

Určeno výhradně pro knihovny.
Výpůjčky jsou vyřizovány podle platného výpůjčního řádu Měk Louny
Případné dotazy a připomínky posílejte na adresu mvs@mkl.cz

Způsoby objednávání dokumentů

 • klasická papírová žádanka MVS zaslaná poštou (ke stažení)
 • prostřednictvím e-mailové adresy mvs@mkl.cz
 • Uživatelské konto knihovny - každá knihovna si může zažádat o vytvoření uživatelského konta s přístupovým heslem, na jehož základě si může přes internet objednávat službu MVS, kontrolovat stav výpůjček, případně dokumenty rezervovat nebo prodlužovat výpůjční dobu.

 

Pro poskytnutí této služby platí u všech titulů časový odstup cca 1 - 1,5 roku od doby vydání dokumentu.

Děkujeme za pochopení.