Knihovna » Kongresový sál, Malý sál

Kongresový sál, Malý sál

Kongresový sál je plně flexibilní místnost, která nabízí až 50 míst k sezení. Tento prostor je určen na různé přednášky, besedy, schůze nebo porady. Po jednoduchém a rychlém přestěhování může posloužit i jako učebna. Tento sál se využívá k výuce studentů Třetího věku, jako počítačová učebna a pravidelně každý měsíc se v něm pořádají zeměpisné přednášky. Mimo to se zde pořádají recitační přehlídky, různá autorská čtení nebo akce pro děti.

Malý sál má kapacitu zhruba 25 míst. Knihovna ho využívá na akce komornějšího charakteru, besedy a setkání, při kterých není potřeba technické vybavení. Rovněž je to výborný prostor pro výuku některých oborů Třetího věku a projektové vyučování žáků základních a středních škol.