Třetí věk » Články » Školní rok 2015 / 2016 » Portrét básníka

Portrét básníka

Kreslířská rozcvička při této hodině byla věnována šrafování. Studentky měly před sebou těžký úkol, kresbu portrétu, takže následovala druhá rozcvička, kresba „minutka“. 11 různých portrétů, mladých krásných žen, starých pánů i bezdomovců musely nakreslit za 1 minutu tak, aby vystihly to nejdůležitější z obličeje několika čarami.

Ve dnech 8. až 23. listopadu probíhá každoroční akce na počest Karla Hynka Máchy, nazvaná Dny poezie. Proto jsem rozdala všem sbírky poezie napsané našimi současnými básníky, studentky si vybraly verš a dostaly fotografii básníka, který ho napsal. Následovala práce na kresbě portrétu básníka, který ve dnech poezie ozdobí oddělení beletrie a připomene literární žánr, který je bohužel na okraji zájmu čtenářů.

 

lektorka Věra Pokorná

 

Fotogalerie