Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Studenty 3V a UJEP společně

Studenty 3V a UJEP společně

Vyučující Miloš Makovský z Katedry výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se studentkami bakalářského studia jednooborové a dvouoborové výtvarné výchovy Kateřinou Zajícovou a Irenou Cafourkovou seznámili studentky Třetího věku se svými seminárními pracemi, které byly vystavené v galerii Městské knihovny Louny během měsíce dubna a května.

Na začátku odpoledního setkání se studentky Třetího věku dopodrobna seznámily s oběma exponáty na výstavě a poté pracovaly na dané téma v ateliéru knihovny. Mohly tak zažít výuku pod jiným vedením, než na jaké jsou během školního roku zvyklé. Podle kladných ohlasů z obou stran a podle smíchu, který se z ateliéru ozýval si myslím, že naše vzájemná spolupráce nebyla poslední.

 Studentky v roli vyučujících vytvořily seminární práce s textem a literaturou tak, že Kateřina Zajícová chodila mezi pacientky interního oddělení nemocnice, předčítala jim z knihy Gui de Maupassanta Vášeň a chtěla, aby při čtení kreslily. Při tom se seznámila s paní L.S., která amatérsky malovala a pozvala Kateřinu na návštěvu domů. Tam se domluvily, že udělají výstavu obrazů L.S. v Městské knihovně v Děčíně.

Irena Carkovová pracovala se spolužačkou na mikrobázi – interaktivním objektu,  který propojuje humanitní a exaktní vědy. Využívá literatury a deformace způsobené mikroskopem. Jde o práci s textem ve vizuálním projevu.

 

lektorka Věra Pokorná

 

Fotogalerie