Třetí věk » Články » Školní rok 2013 / 2014 » Můj život s...

Můj život s...

Divadelní soubor vystupoval na festivalu o životě s odlišností, který se konal v Plzni ve dnech 4. až 8. listopadu 2013.  Tématem loňského, prvního, ročníku festivalu byla HIV pozitivita. Letošní ročník otevřel téma stáří. Festival probíhal mimo jiné v divadle Dialog, pěkném a příjemné prostředí a zahrnoval divadelní představení, filmy, výstavy, čtení, koncerty.

Hrály jsme před skvělým a vnímavým obecenstvem, ať už to byli studenti Soukromého gymnázia Františka Křižíka, plzeňská veřejnost, studenti Obchodní akademie či Vyšší odborné školy sociální Cheb.

Obě hry (Včera se mi zdálo a Stáří není pro zbabělce) sklidily bouřlivý potlesk. Po představení následovala vždy vzájemná beseda. Otázky byly zpočátku nesmělé, ale pak se debata rozproudila, ani jsme nestačily odpovídat.

Pedagožky a studentky Vyšší odborné školy speciální zajímalo vše, co se týkalo činnosti naší knihovny. Jaké služby poskytuje veřejnosti. Velký údiv vyvolal projekt Třetí věk. Paní ředitelka ochotně o všem informovala.

My se setkáváme při našich vystoupeních s pozitivním ohlasem a je k neuvěření, jak nám fandí mladí lidé. „… také bych chtěl/a mít takovou babičku, jako jste vy.“ To je věta, za kterou bychom ve dvou dnech zahrály klidně deset představení a nejen čtyři, jako teď v Plzni.

 

herečka Růžena Horáková

 

Fotogalerie