Objednávka knih

Objednávka knih

Služba MKL, umožňující čtenářům objednat si tituly z fondu knihovny, o které mají zájem a nejsou právě vypůjčené.

 

Objednávky knih se řídí následujícími pravidly:

  1. Objednávková služba je pro čtenáře zdarma.
  2. Čtenář vyplní objednávkový formulář, do kterého zapíše své jméno, číslo průkazky a datum, kdy si objednávku osobně vyzvedne.
  3. V další kolonce vyplní jména autorů a názvy knih, případně názvy CD a DVD nosičů.
  4. Objednávka musí být vyplněna minimálně 48 hodin dopředu, avšak ne více jak sedm dní před datem vyzvednutí.
  5. Právě půjčené tituly z fondu MKL lze po zaškrtnutí příslušné kolonky zarezervovat. Rezervace titulů, které nejsou ve fondu MKL, je možná dle pravidel Meziknihovní výpůjční služby. Takové tituly lze objednat až při osobní návštěvě čtenáře.
  6. Objednávka je platná pouze v den, na který si ji čtenář objedná. Druhý den je stornována a knihy jsou opět zpřístupněny ostatním čtenářům.
  7. Všechny objednávky budou připraveny k vyzvednutí v oddělení naučné literatury.

 

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ