Druhý věk » Předměty » Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence v současnosti a její praktické využití

 

Lektor:

Martin Vaňo

 

Termíny výuky:

9. 10., 30. 10., 27. 11., 15. 1. - v čase 17.30 - 19.30 hodin v kongresovém sále knihovny

 

Anotace:

Série čtyř přednášek se zaměřuje na přiblížení aktuálního stavu a využití umělé inteligence (dále UI) ve společnosti.

První přednáška poskytuje úvod do problematiky a představuje základní koncepty UI, jako jsou neuronové sítě a hluboké učení. Umělou inteligenci si také probereme z hlediska vědy, techniky, filozofie a etiky.

Druhá přednáška se zabývá využitím UI v umění, kde se stále více využívá pro tvorbu nových uměleckých děl a experimentování s novými uměleckými technikami. Dále se podíváme na tvorbu textů a překladů, a na to jak tyto nástroje využít pro vlastní vzdělávání či tvorbu.

Třetí přednáška se zaměřuje na etické aspekty UI. Tento modul se zabývá problematikou ochrany soukromí a bezpečnosti dat využívaných k trénování UI. Dále se dotýká otázek autonomních systémů a jejich případného dopadu na lidskou pracovní sílu, a to včetně autonomních zbraní, které představují obrovské riziko.

Poslední přednáška představuje vizi budoucnosti UI a diskutuje o potenciálních výzvách a přínosech, které nám tato technologie může přinést do budoucna. Shrnuje možnosti rozvoje UI ve spolupráci s lidmi v oblastech jako zdravotnictví, výzkum a vývoj a také jak může ovlivnit každodenní život každého jednotlivce.

V každé přednášce jsou prezentovány nejnovější příklady úspěšného využití UI a je rozebírán jejich praktický přínos pro společnost. Zároveň na konci každé přednášky bude probíhat cvičení, během kterého si studenti vyzkouší práci s nástroji, využívajícími UI. Po skončení série přednášek budou posluchači schopni lépe porozumět tomu, co umělá inteligence je, jak se již využívá a jaké jsou možnosti a výzvy při jejím dalším rozvoji.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky)
  • délka přednášky: 2 hodiny
  • maximální kapacita ve skupině: 33 studentů

 

Cena kurzu: 450 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.