Druhý věk » Předměty » Film

Film

Lektorky:

Dagmar Kučerová, Kateřina Suchá

 

Termíny výuky LETNÍ semestr:

4. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6.. - v čase 17.30 - 20.00 hodin v kongresovém sále knihovny

Termíny výuky ZIMNÍ semestr:

16. 10., 13. 11., 11. 12., 29. 1. - v čase 17.30 - 19.30 hodin v kongresovém sále knihovny

 

Anotace:

Film je společným zájmem lektorek Kateřiny Suché a Dagmar Kučerové. Film hraný i dokumentární, český i světový. Především film současný.

Seminaristé se mohou těšit na ukázky a rozbor s přesahem k širším tématům. Kontext, informace o tvůrcích, ale také aktuální společenská situace.

Lektorky budou pracovat v tandemu, využijí metody osobnostě sociálního rozvoje.

Seminář je tudíž zamýšlen jako interaktivní, jeho smysl spočívá i ve tříbení pohledů na daná témata.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně (4 semináře)
  • délka přednášky: 2 hodiny
  • maximální kapacita ve skupině: 33 studentů

 

Cena kurzu: 450 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.