Archiv akcí » Články » Vyjádření ředitelky k aktuální situaci v knihovně

Vyjádření ředitelky k aktuální situaci v knihovně

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vážení návštěvníci knihovny,

v posledních týdnech dochází ke stupňování nátlaku na moji osobu a vedení Městské knihovny Louny, cíleným snahám o diskreditaci a poškození dobrého jména instituce. Dovolte, abych Vás seznámila s událostí, která se stala v neděli 8. října 2017.

V průběhu předávání cen dobrovolnicím Městské knihovny Louny v prostorách galerie údajně došlo v kanceláři studovny – tedy ve vedlejší místnosti galerie – k blíže nespecifikovanému incidentu mezi dvěma zaměstnankyněmi MKL. V inkriminovanou dobu bylo v prostorách galerie přibližně 30 osob a já osobně jsem se svým hostem předávala ocenění dobrovolnicím, které pracují pro MKL ve Spolku paní dam a dívek a jejichž spolek právě slavil 10. výročí založení.

Nikdo z přítomných, dle mých informací, si nevšiml nějakého zvýšeného hlasu nebo křiku. Pokud se skutečně něco odehrálo, pak to bylo za zavřenými dveřmi v kanceláři studovny.

K dané události nemám v současné době dostatek relevantních informací, důvěřuji šetření Policie ČR. Po ukončení šetření z celé záležitosti vyvodím personální opatření.

V rámci týmu zaměstnanců jsme provedli rozhovory s osobami přítomnými zmíněný den v zaměstnání a vyzvali je k maximální součinnosti s Policií ČR. Všem zaměstnancům jsme sdělili dostupné informace o události.

Distancuji se od šíření nepravdivých informací o manipulaci s kamerovými záznamy. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nejsou zaměstnanci MKL ve službě sledováni a není pořizován záznam z jejich pracovišť. Dostupné záznamy má Policie ČR k dispozici.

Velmi mě mrzí, že je v poslední době „pošlapáno“ dobré jméno knihovny a kvalitní a nadstandardní práce našich zaměstnanců.

 

V Lounech 13. 10. 2017

 

Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka