Archiv akcí » Články » Článek Michaely Maxové v rámci projektu Příběhy 20. století

Článek Michaely Maxové v rámci projektu Příběhy 20. století

Anabáze kolem lounské nemocnice

Paní doktorka Alena Lapáčková se v letošním roce dožívá významného životního jubilea – 95 let.

Narodila se 4.9.1922 ve Vysokém Chvojně u Pardubic. Nejbližší větší město jsou Holice v Čechách. Její rodiště (narodila se doma – jen za přítomnosti „porodní báby“, jak to tehdy bylo zvykem) je velice poetické místo. Ze tří stran obklopené lesy se spoustou zvěře – tomu odpovídalo i zaměstnání jejího otce – byl zaměstnancem lesní správy. Její maminka byla původním povoláním učitelka, ale po narození dětí se věnovala rodině, tzv.“žena v domácnosti“, což bylo tenkrát také obvyklé. Její manžel (otec p.doktorky) byl vdovec, z prvního manželství si přivedl 2 děti, paní doktorka byla tedy třetí v pořadí. S nevlastními sourozenci se snášela velice dobře.

... Více na webu Příběhy 20. století