Archiv akcí » 2016 » Červen » Třetí věk končí a potřetí začíná

Třetí věk končí a potřetí začíná

16. 6.2016 v 16.16 hodin - na dvorku lounské knihovny proběhne „stužkování páťáků“. Končí druhý pětiletý cyklus oblíbeného vzdělávacího programu pro aktivní seniory. Mnozí z nich do Třetího věku chodí již 10 let a chystají se pokračovat dál. Projekt, kterým se pyšní lounská knihovna, má již 350 studentů!

Projekt začal v roce 2006, tehdy do programu vstoupilo 42 studentů, učily se 4 obory. Postupem času se nabídka rozrostla na 26 oborů, sborovna se rozrostla o externí lektory, studentů jsou téměř čtyři stovky. Studovat může každý, kdo chce, nezáleží na předchozím vzdělání, věku ani schopnostech. Stačí chuť naplnit smysluplně volný čas.

Mnozí studenti přijdou k zápisu potřetí, pro ně je nutné vymyslet program tak, aby je studium bavilo. Knihovna pro třetí cyklus mění model. Předměty jsou rozděleny do 6 oblastí: společnost, příroda, cesty, jazyky, tělo a duše a umění. Během 5 let se v jednotlivých oblastech objeví nabídka osvědčených i zcela nových předmětů. Například to bude filmový obor, který bude vyučovat Jan Jíra nebo předmět Zdeněk Sýkora v souvislostech, výuky se ujme Lenka Sýkorová, také se rozšiřuje výuka jazyků o francouzštinu, přírodní vědy o matematiku, společenské o genealogii. Nabídka je tak široká, aby si mohl vybrat každý.  Cena je rovněž symbolická- 70 korun za předmět a semestr. Projekt je dlouhodobě financován z rozpočtu knihovny, platí ho tedy zřizovatel.

Nový je i způsob přihlášení se do studia, zápis bude probíhat již v pondělí 27. června. Knihovna se chce připravit na nový školní rok včas, výuka začne na začátku září. Studenti se mohou nově zapsat do obou semestrů školního roku najednou. Kdo chce mít jistotu, že se do zvoleného oboru dostane, musí si pospíšit, předměty mají omezenou kapacitu, tradičně se studenti těžko dostávají na přednášky Karla Mareše či Věry Mirvaldové, vždy je rychle „vyprodáno“.

Lektorský sbor letos rovněž udělal rozsáhlé dotazníkové šetření, kde zkoumal spokojenost studentů, ale také spokojenost s dalšími službami knihovny. Výsledky a veškeré informace budou zveřejněny na webu knihovny. Úplní nováčci se mohou osobně zeptat právě při zápise.

Dagmar Kučerová