Třetí věk » Předměty » Zdeněk Sýkora v souvislostech

Zdeněk Sýkora v souvislostech

NOVINKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 I PRO 2. - 4. ROČNÍK.

Předmět pro studenty 1. - 4. ročníku.

 

Lektorka:

Lenka Sýkorová

 

Anotace:

Cílem semináře je představit malíře Zdeňka Sýkoru jako avantgardního umělce 20. století. V jednotlivých přednáškách postupně projdeme všechny etapy jeho díla v kontextu vývoje moderního umění. Představíme umělecké směry počátku 20. století (surrealismus, kubismus, impresionismus, fauvismus, konstruktivismus ad.) a osobnosti malířství (Braque, Cézanne, Matisse), které Zdeňka Sýkoru ovlivnily v počátečních fázích jeho tvorby. Další část přednášek bude věnována létům šedesátým, kdy svými průkopnickými činy a originálními postupy získal uznání na světové výtvarné scéně. V souvislosti s posledním obdobím liniových obrazů od let sedmdesátých upozorníme na umění abstraktní, konkrétní a počítačové a na umění využívající systém a náhodnost.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně
  • délka přednášky: 2,5 hodiny
  • rozsah předmětu: 1 rok
  • maximální kapacita v ročníku: 33 studentů
  • rozvrh

 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.