Třetí věk » Předměty » Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Předmět pro studenty 1. a 2. ročníku.

 

Lektor:

Vratislav Filípek

 

Anotace:

Předmět v sobě snoubí diskurs z oblastí mezinárodních vztahů, geopolitiky, politické geografie a politologie, obecného zeměpisu a dějepisu světa se zaměřením na (vzájemné) interakce zásadních světových hráčů. Cílem přednáškového cyklu s prvky semináře je získat vhled do mezinárodní situace současnosti i etap minulých, seznámit se s fakty, vývojem i teorií mezinárodní scény, regionů ve světě a zároveň s postavením a důležitostí jednotlivých států.

Studium probíhá formou přednášek s interaktivními prvky a ukázkami.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x měsíčně
 • délka přednášky: 2,5 hodiny
 • rozsah předmětu: 2 roky
 • maximální kapacita v jednotlivých ročnících: 33 studentů
 • rozvrh

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé ročníky:

1. ročník

 • průběžné téma: historie současnosti – jak jsme se dostali do bodu, v němž se nacházíme do roku 1945
 • úvod do studia mezinárodních vztahů a politické geografie
 • vývoj mapy světa (periodizace, období, charakteristika, bipolarita)
 • stát, národ, hranice
 • světové regiony
 • mezinárodní právo, hranice a spory, líhně problémů
 • politická geografie a geopolitika

 

2. ročník

 • průběžné téma: mezinárodní vztahy po roce 1945, harmonizace, propaganda, budoucnost
 • zahraniční politika a diplomacie
 • mezinárodní organizace a jejich interakce
 • témata, problémy a vstupy mezinárodní politiky
 • mezinárodní instituce
 • tvorba a aktéři mezinárodních vztahů

 

Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.