Třetí věk » Předměty » Matematika

Matematika

NOVINKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PRO VŠECHNY ROČNÍKY.

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektor:

Kateřina Hajmová

 

Anotace:

Cílem semináře je představit dvě významné etapy matematiky v historických souvislostech. Posluchači se zde seznámí s nejdůležitějšími poznatky a osobnostmi dané doby.

Seminář je určen nejen pro matematické nadšence, tudíž k jeho absolvování není třeba hlubších znalostí matematiky.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x měsíčně
 • délka přednášky: 2,5 hodiny
 • rozsah předmětu: 1 rok
 • maximální kapacita ve skupině: 33 studentů
 • rozvrh: ve školním roce 2019/2020 předmět neotevřen

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé semestry:

Zimní semestr – Antická matematika

 • počátky řecké přírodní filozofie a matematiky; Pythagoras ze Samu a jeho škola
 • objev nesouměřitelnosti; první krize matematiky
 • Eukleidovy Základy. Klasické úlohy řecké matematiky
 • rozdílné chápání nekonečna; Zénónovy aporie
 • významní matematici antického světa

 

Letní semestr – Středověká matematika

 • vývoj středověké matematiky; Alkuin; Gerbert z Aurillacu
 • středověké početní algoritmy
 • sedm svobodných umění
 • vzdělání a vznik středověkých univerzit
 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.