Třetí věk » Předměty » Literatura a divadlo

Literatura a divadlo

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektorka:

Dagmar Kučerová

 

Anotace:

Seminář je určen všem, kteří chtějí hovořit o knihách a rozebírat divadelní představení. Seminář je rozdělen do dvou částí – v první části studenti diskutují o přečtených knihách a zhlédnutých divadelních představeních, doporučují ostatním v semináři. Ve druhé části lektorka seznamuje s daným literárním obdobím a doporučuje reprezentativní literaturu, kterou by studenti měli přečíst, aby porozuměli danému tématu. Do semináře je možné kdykoli vstoupit, nepíší se žádné seminární práce, ale předpokladem je aktivní účast.

 

Doprovodné aktivity:

 • nabídka několika divadelních představení během roku, není podmínkou se jich účastnit

 

Časová dotace:

 • frekvence: 2x měsíčně (8 seminářů za semestr)
 • délka semináře: 2 hodiny

 

Cena pro školní rok 2021/2022: 150 Kč / semestr

 

Stručný tematický plán pro jednotlivé ročníky a semestry:

1. ročník – zimní semestr

 • starověké literatury a náboženství – písemnictví Mezopotámie, Egypta, Indie, Persie, Číny, Japonska a hebrejské písemnictví
 • antická literatura – Řecko, Řím
 • předepsaná četba k rozboru: Epos o Gilgamešovi, Bible

 

1. ročník – letní semestr

 • středověká literatura v Evropě
 • středověká literatura v Čechách a na Moravě
 • předepsaná četba k rozboru – Píseň o Rolandovi, Kosmas – Česká kronika

 

2. ročník – zimní semestr

 • renesance v Evropě
 • renesance a humanismus u nás
 • předepsaná četba k rozboru: F. Villon – Velký testament, W. Shakespeare – Sonety, Hynek z Poděbrad – Májový sen

 

2. ročník – letní semestr

 • baroko u nás i v Evropě
 • klasicismus a osvícenství
 • předepsaná četba k rozboru: J. A. Komenský – Labyrint světa a Ráj srdce, Voltaire – Candide

 

3. ročník – zimní semestr

 • romantismus a národní obrození
 • realismus 19. století
 • předepsaná četba k rozboru: K. H. Mácha – Máj, A. S. Puškin – Evžen Oněgin

 

3. ročník – letní semestr

 • česká literatura ve 2. polovině 19. století – májovci, ruchovci, lumírovci
 • moderní umělecké směry ve světové literatuře
 • předepsaná četba k rozboru: J. Neruda – Písně kosmické, J. Vrchlický – Zlomky epopeje, O. Wilde – Obraz Doriana Graye

 

4. ročník – zimní semestr

 • 20. století ve světě – moderní umělecké směry
 • 20. století – meziválečná a poválečná literatura ve světě
 • předepsaná četba k rozboru: F. Kafka – Proces, A. Saint-Exupéry – Malý princ

 

4. ročník – letní semestr

 • drama 20. století ve světě
 • drama 20. Století u nás
 • předepsaná četba k rozboru: W. Styron – Sophiina volba, G. G. Márquez – Sto roků samoty

 

5. ročník – zimní semestr

 • 1. polovina 20. století u nás
 • 2. polovina 20. století u nás
 • předepsaná četba k rozboru: B. Hrabal – Pábitelé, V. Páral – Milenci a vrazi

 

5. ročník – letní semestr

 • literatura 21. století v evropské literatuře
 • literatura 21. století v české literatuře
 • předepsaná četba k rozboru: O. Tokarczuk – Hra na spoustu bubínků, H. Androniková – Zvuk slunečních hodin

 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.