Třetí věk » Předměty » Dějiny umění

Dějiny umění

Předmět pro studenty 4. - 5. ročníku.

 

Lektor:

Karel Mareš

 

Anotace:

  • Přehled vývoje výtvarného umění a architektury od nejstarších dob po jednotlivých obdobích. Doplněn bude (pokud existují) připomenutím památek v našem regionu včetně významných tvůrců. Pozornost bude věnována i tzv. užitému umění (oděvy, nábytek, vybavení domácnosti atp.) Bylo by výhodné, kdyby posluchači uplatnili svoje zkušenosti a poznatky.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně
  • délka přednášky: 2,5 hodiny
  • rozsah předmětu: 2 roky
  • rozvrh

 

Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.