Třetí věk » Předměty » Dějiny umění

Dějiny umění

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektor:

Karel Mareš

 

Anotace:

Přehled vývoje výtvarného umění a architektury od nejstarších dob po jednotlivých obdobích. Doplněn bude (pokud existují) připomenutím památek v našem regionu včetně významných tvůrců. Pozornost bude věnována i tzv. užitému umění (oděvy, nábytek, vybavení domácnosti atp.) Bylo by výhodné, kdyby posluchači uplatnili svoje zkušenosti a poznatky.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky za semestr)
  • délka přednášky: 2,5 hodiny
  • rozsah předmětu: 
  • maximální kapacita ve skupině: 33 studentů
  • rozvrh

 

Cena pro školní rok 2021/2022: 150 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.